Groeistuip 13

 

GROEISTUIP nr. 13 – 22 december 2008

Een regelmatig verschijnende nieuwsbrief van het

Platform Duurzame en Solidaire Economie

Inhoud

  • Conferentie 16 januari 2009
  • Nederlandse vertaling Living Planet Report
  • Financiële crisis


Conferentie 16 januari 2009

Over precies een maand zal in Antwerpen de conferentie De Omslag – transitie naar een duurzame en solidaire economie" plaatsvinden. De voorbereidingen zijn in volle gang en inmiddels hebben al meer dan 100 mensen zich voor de bijeenkomst aangemeld. 

Doel van de conferentie is om te komen tot een concretisering en verdere invulling van de aanbevelingen van de eerste conferentie in Tilburg, zoals vervat in de 'Verklaring van Tilburg' . Daarin worden beleidsmakers aangespoord om snel maatregelen te nemen om te komen tot een rechtvaardige en duurzame economie. De conferentie benadrukt de noodzaak en mogelijkheden van een ingrijpend urgentiebeleid. Naast een algemene inleiding door de ecoloog Wolfgang Sachs zijn er debatten met beleidsmakers en politici en zijn er workshops over zes verschillende thema's.

Uiteraard kunt u zich ook nog aanmelden, via het formulier op deze website.
Deelname aan de conferentie – die de hele dag duurt – kost 25 euro (of 10 euro voor studenten en lage inkomens). Een lunch is daarbij inbegrepen. De conferentie begint al om 10.00 uur (de ontvangst is vanaf 9.00) uur en vindt plaats in het Provinciehuis van Antwerpen, (Koningin Elisabethlei 22). Bij de afsluiting om 16.30 wordt een borrel gehouden. 

Ter begeleiding van de conferentie en de workshops, zijn er tal van achtergrondteksten op de website geplaatst
Ook is er een algemene begeleidende tekst voor de conferentie gemaakt, die uiteenzet wat de voorstellen van de organisatoren zijn, en welke stappen we met deze conferentie beogen te zetten. 

Eerste Nederlandse vertaling Living Planet Report
Het gezaghebbende Living Planet Report, dat het Wereld Natuur Fonds jaarlijks uitbrengt om de staat van ecosystemen in de wereld te beschrijven, is dit jaar voor het eerst in Nederlandse vertaling uitgeberacht. 
Het living Planet Report gebruikt twee indicatoren om de stand van de ecologie te meten, de living planet index en de ecologische voetafdruk, die aangeeft hoeveel beslag de mens op de natuur legt. In Nederland is het vooral stichting De Kleine Aarde geweest die de voetafdruk heeft gepromoot en op vele gebieden verder uitgewerkt heeft (zie meer hier: www.voetenbank.nl)
De Nederlandse vertaling is te vinden op de website van het Wereld Natuur Fonds (pdf):assets.wnf.nl enhier

Financiële crisis en het project voor een 'Duurzame en Solidaire Economie'
De crisis-achtige ontwikkelingen in de mondiale economie zijn in september 2008 in een stroomversnelling gekomen met wat de 'kredietcrisis' is gaan heten. plotseling dreigden banken van de grootste categorie – en daarna ook megabedrijven in andere sectoren – failliet te gaan en zo de hele economie met zich mee te slepen. Het dwong overheden tot steunmaatregelen van ongekende schaal.

Het vervolg van dit artikel, met uitgebreide bron verwijzing, vindt u hier en onder het kopje "Financiële crisis…" in de 'nieuws kolom' rechts op deze pagina's

Giften 
(nog altijd zeer welkom!) 
via XminY, giro 609060 Amsterdam ovv "Platform DSE"
U ontvangt een 'aandeel' als dank.

Werkgroep Duurzame en Solidaire Economie – DSE 
(voor contact: info@platformdse.org)