Groeistuip 12

 

GROEISTUIP nr. 12 – 7 november 2008

Een regelmatig verschijnende nieuwsbrief van het

Platform Duurzame en Solidaire Economie

Inhoud:

  • 2e Conferentie Economische groei
  • Voorbereidende 'expertmeeting'
  • Motie over kredietcrisis
  • Korte mededelingen

2e Conferentie over Duurzame en Solidaire Economie 16 januari in Antwerpen
Zoals eerder al in de 'groeistuip' aangekondigd, zal op 16 januari de vervolgconferentie georganiseerd worden van de Conferentie van Tilburg. Deze keer zal dat in Antwerpen zijn in het Provinciehuis. De inschrijving zal binnenkort via de website beginnen. Het programma begint langzaam vaste vorm te krijgen. De conferentie krijgt de titel "De Omslag – transitie naar een duurzame en solidaire economie".
Er zal een algemene inleiding gehouden worden door de gerenommeerde Duitse ecoloog Wolfgang Sachs (Wuppertal Institut). Daarna zal er eerst een debat zijn met Vlaamse en Nederlandse beleidsmakers, waarna we in een aantal workshops uiteengaan. De workshops corresponderen min of meer met de zes 'speerpunten' zoals we die in de verklaring van Tilburg hebben staan. We streven ernaar op de vervolgconferentie zoveel mogelijk toe te werken naar concrete stappen ter verwezenlijking van die duurzame en solidaire economie die we in de Verklaring opeisen.
De dag zal besloten worden met een debat met politici en bestuurders. 

De workshops zullen over de volgende onderwerpen gaan: 
1) Internationale welvaartsherverdeling, 
2) Productnormering, 
3) Rechtvaardige verdeling mondiale gebruiksruimte,
4) Toekomstbeelden (scenario's voor transitie), 
5) Internationale organen, 
6) Financiële Markten.

Deelname aan de conferentie zal 25,- euro kosten (inclusief lunch) of 10,- euro voor studenten en minder vermogenden. De inschrijving zal in de loop van de maand november via de twee websites (www.economischegroei.net en www.vodo.be) mogelijk worden.

Voorbereidende 'expertmeeting'
Ter voorbereiding van de conferentie in Antwerpen, werd op 16 oktober een hele dag kennis uitgewisseld en gedebatteerd door een veertigtal 'experts'. Het doel was om een aantal forse dilemma's te bespreken – en liefst ook uit de weg te ruimen – en ook om de basis te leggen voor de afzonderlijke workshops op 16 januari. Veel van de experts hadden daarvoor gedetailleerde papers ingestuurd over specifieke aandachtsgebieden.
Hier vindt u een verslag van de expermeeting
Daar vindt u tevens links naar een aantal papers en de lijst van aanwezigen.

Motie over kredietcrisis
Een van de directe resultaten van de expertmeeting was een verklaring over de kredietcrisis en de maatregelen die wij nodig zouden achten. Deze 'motie' was door Bob Goudzwaard opgesteld en werd na enige discussie met algemene stemmen aangenomen. U treft deze hier aan: Juist Nu !
De motie leverde enige aandacht op van media en is inmiddels verder gestuurd naar regering en parlement.

Korte mededelingen
Kredietcrisis
Met het uitbreken van de kredietcrisis is plotseling wereldwijd de klad gekomen in de economische groei. Ook is de mede door ons aangeboorde problematiek ineens heel actueel geworden. Een van de gevolgen is dat er ineens een stroom aan debatten en publicaties over deze thematiek op gang komt, waarbij wij (Platform DSE, Voor de Verandering of lidorganisaties daarvan) veelal een rol spelen. Een overzicht hiervan is onder meer te vinden op de website 
www.globalinfo.nl

Donaties
Onze oproep tot donaties heeft inmiddels zo'n 2500,- euro aan giften opgeleverd. Alle gevers hartelijk bedankt! In veel gevallen werd er geen postadres bij de donatie gecommuniceerd, waardoor wij niet in het vermogen waren om ons prachtige 'aandeel in een duurzame en solidaire economie' op te sturen. Mocht u dit alsnog willen, stuur dan aub. uw postadres even op of per email naar: info@platformdse.org
Wij houden ons uiteraard nog steeds aanbevolen voor donaties of suggesties voor potjes met geld, want tot nu toe beschikken we niet over enige structurele subsidies.