Groeistuip 11

 

GROEISTUIP nr. 11 – 15 september 2008

Een regelmatig verschijnende nieuwsbrief van het

Platform Duurzame en Solidaire Economie

Inhoud:
1) Voortgang groeiconferentie
2) YouPEC conferentie in Bakkum
3) Degrowth conferentie Parijs 18-19 april 2008
4) Europa gebruikt de Mondiale Voetafdruk voor Bio-diversiteitsbeleid
5) Reguliere media over 'groei'
6) Bedelbrief om financiële steun


1) Voortgang conferentie over economische groei
Precies een jaar na de succesvolle Conferentie van Tilburg, waarvan u verslagen op deze website kunt vinden, zal er een vervolgconferentie zijn. Deze zal deze keer in Antwerpen plaatsvinden, en wel op 16 januari 2009. Uiteraard is iedereen van harte welkom om daaraan te participeren. De nadruk zal daar dan liggen op de praktische uitwerking van de conclusies van de 1e conferentie, zoals die verwoord werden in de Verklaring van Tilburg. De inleiding van de dag – die vorige keer door Susan George gedaan werd -zal het werk zijn van Wolfgang Sachs van het Duitse Wuppertal Institut.

De Verklaring van Tilburg is ook op deze website te lezen, en is inmiddels in steeds meer talen vertaal (een Franse en Duitse versie is er nu bijgekomen, naast de Engelse, Spaanse en natuurlijk Nederlandse). U kunt deze ook nog steeds ondertekenen, of anderen daar op wijzen.
Inmiddels hebben ook sommige van de autoriteiten aan wie de Verklaring is gericht, er op gereageerd. Daaronder premier Balkenende en staatssecretaris Timmermans. Zij beloven de verklaring in acht te zullen nemen, hetgeen wij uiteraard van harte hopen.

Voorafgaand aan de conferentie in Antwerpen, organiseren wij in oktober nog een voorbereidende expert-meeting.

2) YouPEC conferentie in Bakkum
Begin juli was de Noord-Hollandse kustplaats Bakkum de thuishaven voor de omvangrijke internationale bijeenkomst van jongeren over consumptie en milieu YouPEC. 
Zij namen een ingrijpende verklaring aan, waarin gepleit werd voor een drastische vermindering van de 'voetafdruk' die we – collectief en individueel – maken. Daarbij werd ook unaniem de Verklaring van Tilburg mede-ondertekend. Alle informatie en de verklaring is te vinden op de website: www.youpec.eu

3) Degrowth conferentie Parijs 18-19 april 2008
Ook de verslagen van een omvangrijke conferentie over '0ntgroeiing', die op 18 en 19 april jl. in Parijs plaatsvond, is nu online te vinden: www.degrowth.net

4) Europa gebruikt de Mondiale Voetafdruk voor Bio-diversiteitsbeleid
Voor het beleid van de Europese Unie op het gebied van natuur en bio-diversiteit heeft ‘Brussel’ de Mondiale Ecologische Voetafdruk in gebruik genomen. Dat heeft President Barroso van de Europese Commissie middels een brief aan De Kleine Aarde laten weten. In de brief staat voorts dat overwogen wordt het Voetafdruk-model ook te gaan toepassen op het gebied van hulpbronnengebruik door Europese landen. De Kleine Aarde is zeer verheugd over deze belangrijke ontwikkeling. 
Zie voor meer informatie: www.dekleineaarde.nl

5) Reguliere media over 'groei'
Sinds het voorjaar berichten media steeds vaker over economische groei. Dat komt hoofdzakelijk omdat de groei in het Westen terugvalt (gemeten volgens de heersende maatstaven) en over het algemeen wordt daar zorgelijk over bericht. In de Volkskrant vond een uitvoerige berichtgeving over het fenomeen economische groei plaats in de wekelijkse columns van econoom Frank Kalshoven. Hij concludeerden dat groei een "onvermijdelijke keuze" is in de huidige economie. 
Om daar kanttekeningen bij te zetten en op te merken dat er ook negatieve aspecten aan die dwangmatige groei zitten, hebben we een stuk als reactie geschreven. Ondanks aandringen van Kalshoven zelf, is dat niet in de Volkskrant geplaatst. Wel kunt u het stuk op onze website lezen (Zie de "media" pagina's)

Ook in Trouw heeft een stuk gestaan, waarin verwezen werd naar de Verklaring van Tilburg, ook die is op de website terug te vinden.

Susan George, die op de eerste confertentie de inleiding van de dag verzorgde met een pleidooi voor een wereldwijde alliantie voor een New Deal heeft dat idee verder uitgewerkt in twee (Engelstalige) interviews die hier te vinden zijn: www.tni.org en www.tni.org

6) Bedelbrief om financiële steun
Neem uw aandeel in een Duurzame en Solidaire Economie 

Beste mensen, 

Al ruim een jaar voeren wij met verschillende organisaties campagne voor een economie die rekening houdt met ecologische duurzaamheid, rechtvaardige mondiale verdeling, menselijke waardigheid en klimaatverandering. Want de huidige invulling van economie laat deze belangrijke aspecten buiten beeld. 

Wij stellen de noodzaak van voortdurende groei en de manier waarop de stand van de economie gemeten wordt ter discussie en bieden daarvoor alternatieven. In januari 2008 organiseerden we een conferentie over deze thematiek. Deze werd door meer dan 300 mensen bezocht en leverde onder meer de Verklaring van Tilburg op, die inmiddels door honderden mensen is ondertekend. Daaronder zijn veel gerenommeerde economen, politici en wetenschappers. Zie www.platformdse.org. 

Momenteel werken we hard aan vervolgconferenties en bijeenkomsten om de in de Verklaring van Tilburg gestelde doelen zo snel mogelijk werkelijkheid te laten worden. We doen dat onder de nieuwe naam Platform Duurzame en Solidaire Economie – DSE. 

Voor al dat werk moeten echter ook kosten gemaakt worden. Daarvoor doen we een appel op eenieder die onze campagne van belang acht. 

We moeten vooral kosten maken voor de dagelijkse uitvoering in de komende paar maanden (zie de website www.economischegroei.net voor meer details). Daarnaast werken we aan een uitgebreide subsidieaanvraag om een structurele basis voor de campagne te creëren. In de tussentijd moeten we echter met veel kunst en vliegwerk zien te overleven. Daarom hopen wij dat onze achterban ons massaal te hulp zal schieten met hun donaties. 

Stort dus massaal een gift op gironummer 609060 van XminY in Amsterdam (ovv. 'Steun Platform DSE')

U kunt ons ook helpen door dit verzoek verder te verspreiden. Als u tips hebt voor subsidiepotjes die we zouden kunnen benaderen, dan horen we dat ook graag. 

Iedereen die een bedrag schenkt, ontvangt van ons een echt en ondertekend 'aandeel in een solidaire en duurzame economie'. Zodat u later kunt aantonen dat u bijgedragen heeft aan de noodzakelijke ommekeer. 

Met vriendelijke groeten en hartelijke dank, 

Werkgroep Duurzame en Solidaire Economie – DSE 
(voor contact: info@platformdse.org)