Groeistuip 10

 

GROEISTUIP nr. 10 – 2 juni 2008

Een regelmatig verschijnende nieuwsbrief van het

Platform Duurzame en Solidaire Economie

Inhoud:
1) Verklaring van Tilburg ontwikkelt zich voortvarend
1-b) Initiatiefnemers vormen 'Platform Duurzame en Solidaire Economie'
1-c) Vervolgconferentie Antwerpen januari 2009
2) De-growth conferentie in Parijs
3) Gerda Verburg nieuwe voorzitter CSD (VN-duurzaamheidstop)?
4) Economische groei (volgens officiële meting) in Nederland hapert
5) Loesje zoekt ideeën voor winst bedrijven
6) Centrale Raad Bedrijfsleven doet verslag van conferentie Tilburg

——————–

1) Verklaring van Tilburg
Op 10 januari 2008 werd de conferentie 'Een Comfortabele Waarheid' gehouden aan de Universiteit van Tilburg. Deze conferentie behandelde de schaduwzijden van de huidige manier van economie bedrijven, en dan met name het 'groeidenken'. Een van de resultaten van deze conferentie was de 'Verklaring van Tilburg' 
Sinds de officiële lancering, afgelopen april, gaat de Verklaring van Tilburg rond en wordt door steeds meer mensen ondertekend. De tekst is ook in het Spaans en Engels vertaald en gaat nu dus ook internationaal rond. Ondertussen kan de verklaring bogen op een indrukwekkende verzameling ondertekenaars. U kunt hier de tussenstand bekijken.

En uiteraard is het nog steeds mogelijk om de verklaring te ondertekenen. Ook wordt het zeer op prijs gesteld als u deze verder zou willen helpen verspreiden of op een website zou willen plaatsen of aankondigen.
Een papieren versie is ook verkrijgbaar. Mocht u deze in meerdere exemplaren willen ontvangen om te verspreiden, neem dan even contact op met het secretariaat. (zie onderaan)

Inmiddels zijn er ook reacties op de verklaring gekomen vanuit de regerende politiek. Zo heeft staatssecretaris Timmermans van Europese Zaken een brief gestuurd waarin hij – mede ingegeven door een door de CU ingediende motie – op de Verklaring van Tilburg ingaat in verband met herijking van de'Lissabon-afspraken'. In die Lissabon-afspraken werd in 2000 afgesproken dat de Europese economie zeer concurrerend zou moeten zijn. In de motie wordt, verwijzend naar de Verklaring van Tilburg, gevraagd om dat beleid aan te passen. Timmermans belooft de motie en de Verklaring mee te laten wegen (zie hierde teksten)

1-b) Platform Duurzame en Solidaire Economie
De initiatiefnemers van de conferentie en de verklaring hebben besloten zich te organiseren in een platform genaamd Platform Duurzame en Solidair Economie (Platform DSE). Daarmee wordt het initiatief iets verder geformaliseerd. Ook zijn er nieuwe en ambitieuze plannen gemaakt voor het komende jaar. Naarstig wordt ook gezocht naar subsidie voor financiering van die plannen. Weinig daarvan is al zeker. Mochten mensen het initiatief dus willen steunen met persoonlijke giften, of tips hebben voor subsidiegevers die ons zouden willen helpen, aarzel dan niet om ons daarmee te benaderen. Zie hier voor de contactgegevens

1-c) Vervolgconferentie Antwerpen januari 2009
De eerste vervolgconferentie van “Een comfortabele waarheid” vindt plaats in Antwerpen, in januari 2009. Deze conferentie zal in het teken staan van het in praktijk brengen van de Verklaring van Tilburg, zie de “speerpunten” in de Verklaring. Het overkoepelende thema zal zijn: “Een Nieuwe New Deal”. Eerder in de moderne geschiedenis is grootschalige ingegrepen in de economie. De New Deal van president Roosevelt in de jaren dertig van de vorige eeuw is daarvan een van de bekendste voorbeelden. Andere voorbeelden zijn: de “oorlogseconomie” van Churchill tijdens de Tweede Wereldoorlog, de naoorlogse wederopbouw in Nederland en België, en (op meer lokale schaal) de herstructurering van beide Limburgen na sluiting van de kolenmijnen.

2) De-growth conferentie in Parijs
Op 18 en 19 april werd de eerste internationale 'de-growth' conferentie georganiseerd in Parijs. Meer dan honderd experts uit vele delen van de wereld kwamen daar bijeen. De net op tijd vertaalde Verklaring van Tilburg werd er enthousiast ontvangen en heeft een merkbare invloed gehad op de slotverklaring (zie deEngelse tekst hier.)

De website van de conferentie, met veel interessante teksten en verslagen, is deze: degrowthconference
Teksten zijn daar in Franse en Engelse versie te lezen.

3) Gerda Verburg voorzitter CSD?
Gerda Verburg, de Nederlandse minister van landbouw (en natuur en voedsel) wordt waarschijnlijk voorzitter van de volgende conferentie over duurzame ontwikkeling van de VN, de zogenaamde CSD. Deze VN-conferentie wordt in New York gehouden sinds de milieutop van Rio in 1992. In deze nieuwsbrief lees je meer over het komende voorzitterschap en over de laatste CSD-conferentie van afgelopen mei:
www.sdin-ngo.net
Daar vind je ook de tekst terug die door Leida Rijnhout (VODO/ ANPED) en Maria Arce (Practical Action, UK) opgesteld werd; een kritische stellingname mede geïnspireerd door de Verklaring van Tilburg. Deze laatste tekst is ook op onze website terug te vinden.

4) Economische groei (volgens officiële meting) in Nederland hapert
Het thema economische groei stond de afgelopen tijd aardig in de belangstelling in de regulier media. Dat komt zelden voor, maar deze keer was de aanleiding dat volgens officiële metingen (dus met het door ons sterk bekritiseerde BBP als indicator) de groeicijfers van het eerste kwartaal van dit jaar stilstand vertoonden. Bijvoorbeeld in het NRC

Typerend voor de berichtgeving was echter dat, naast het kritiekloos gebruiken van de reguliere indicatoren, meestal niet vermeld wordt dat er enige discussie bestaat over het nut (of zelfs de schadelijkheid) van economische groei.

5) Loesje zoekt ideeën voor winst bedrijven
De vereniging Loesje, bekend van de prikkelende postertjes met gevatte teksten, heeft een nieuw initiatief gelanceerd dat alles te maken heeft met de opvattingen van het Platform Duurzame en Solidaire Economie. 
Ten eerste is er een postertje gemaakt met de tekst "Mensen Durf nu eens wat moois te doen met al die overwinst". Daarnaast is er een brief opgesteld, die aan het bedrijfsleven gericht is en waarin geopperd wordt om het maatschappelijk meerproduct productief te besteden. Dat meerproduct is door Loesje becijferd op 76 miljard euro per jaar. Mensen kunnen ook suggesties voor besteding van al dat geld insturen. Zie voor alle informatie de 'Loesje' website

6) Centrale Raad Bedrijfsleven doet verslag van conferentie Tilburg
De Belgische Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) heeft in haar maandelijkse nieuwsbrief (zie nr. 136) een uitvoerig verslag opgenomen van de conferentie in Tilburg en de discussie over meetinstrumenten en de beperkingen van het BBP als indicator.

7) Global Resources Analysis 2008-05-30
Zeer uitvoerig (176 pagina's) en wetenschappelijk onderbouwd is de Global Resources Analysis 2008. Daarin wordt uitgewerkt wat de toestand is van de wereldwijde voorraad aan grondstoffen en wat de gevolgen zijn van het volstrekt onduurzaam gebruik ervan. Dat levert een apocalyptisch beeld op. In de Analysis wordt echter ook op structurele oplossingen gewezen. Gewoon gratis te downloadenColofon:
Groeistuip is een regelmatig verschijnende gratis nieuwsbrief van het Platform Duurzame en Solidaire Economie (Platform DSE).
Voor het ontvangen van de groeistuip kunt u zich hier aanmelden: abonneren Groeistuip
Voor contactgegevens van de initiatiefnemers zie contactgegevens