Groeistuip 4

 

GROEISTUIP nr. 4 – 30 november 2007

 

 

Expert meeting economische groei met vakbonden

 

Op 6 november 2007 is de vierde expert meeting gehouden, ter voorbereiding van de conferentie ‘Een Comfortabele Waarheid: Groei naar een Duurzame en Solidaire Economie’ (10 januari 2008 Universiteit van Tilburg). Na economen, parlementsleden en ondernemers, werd de problematiek nu voorgelegd aan mensen die actief zijn binnen de vakbeweging.

Aan de bijeenkomst werd – op persoonlijke titel – deelgenomen door personen van onder andere de FNV en de MHP. De expert meeting leverde een vruchtbare uitwisseling van kennis en meningen op. De vakbeweging zit, als het om de groeithematiek gaat, nogal eens knel tussen de looneisen waar een achterban vaak nadruk op legt, en de visie op langere termijn.

Unaniem werd bevestigd dat de discussie over de ‘grenzen aan de groei’ belangrijk gevonden wordt. Ook werd gesteld dat een goed draagvlak nodig is voor ingrijpend beleid op het gebied van economische groei en dat daarom de discussie daarover eerst goed binnen de vakbeweging gevoerd zou moeten worden.

Een ander observatie tijdens de bijeenkomst was dat, ondanks de globalisering, koerswijzigingen op nationaal niveau nog steeds goed mogelijk zijn. Ook werd geconstateerd dat het probleem niet zozeer is of er wel of geen looneisen gesteld worden – hetgeen de ondernemers nogal eens beweren – maar eerder hoe de loonruimte ingedeeld wordt.

Al met al was er een sterke overtuiging dat het thema van groot belang is en dat de conferentie van 10 januari aanstaande een goede stap voorwaarts kan betekenen. Op die conferentie zal FNV-leider Agnes Jongerius een van de deelnemers zijn.

Een langer verslag van de expert meeting is binnenkort te vinden op de website www.economischegroei.net

 

GroenLinks


Ook groei-discussie binnen GroenLinks

In het tijdschrift GroenLinks Magazine (van 1 november 2007) is een uitgebreid artikel verschenen over de opvattingen over economische groei binnen GroenLinks.
Onder de intrigerende titel ‘Groeilinks?’ doet Lin Tabak verslag van een debat tussen vier sleutelfiguren binnen de partij. Deze hebben tamelijk afwijkende standpunten. Oudgediende Bram van der Lek is (nog steeds) de meest principiële: hij vindt dat “economische groei onmogelijk met duurzame ontwikkeling kan samengaan, Van Tilburg beweerde het nummer daarop dat dat best kan en groei zelfs gepaard kan gaan met een beter milieu en voor Rouw en Van Leeuwen kan groei soms zelfs een voorwaarde zijn voor duurzame ontwikkeling.”

Handig is ook een kader in het artikel waarin de verschuiving te lezen is in het partijprogramma ten aanzien van groei. “Lag aanvankelijk de nadruk op het afwijzen van de ‘€˜groei- dwang’€™ van het bestaande systeem (beginselprogramma 1992), het verkiezingsprogramma ‘€˜Groei mee’€™ uit 2006 kiest onomwonden voor GroenLinkse groei.”

Hier is het artikel te vinden: www.groenlinks.nl
Discussiëren over het artikel kan hier: forum.groenlinks.nl

 

WNF: Europeanen leven boven hun stand


Kort na een geruchtmakend rapport van het Milieu en Natuur Planbureau MNP (zie vorige groeistuip:Groeistuip -3), is een even alarmerend rapport van het Wereld Natuur Fonds verschenen. Het is getiteldEurope 2007, Gross Domestic Product and Ecological Footprint
Tony Long, directeur van de EU-afdeling van het WNF, waarschuwt: “Nog maar een generatie geleden verbruikte Europa minder natuurlijke bronnen dan het zelf had. Tegenwoordig leven Europeanen boven hun stand.”
Het WNF wil dat er in economische maatstaven als het Bruto Binnenlands Product (BBP) meer rekening wordt gehouden met natuurwaardes.” (nu.nl) Zie voor een persbericht hierover: www.wnf.nl

Het hele rapport: http://assets.panda.org

 

Conferentie ‘Beyond BBP’ in Brussel


Een korte impressie van de internationale Beyond GDP-conferentie in de zaal van het Europees Parlement in Brussel, 19 & 20 november 2007.

Het was een opvallend fenomeen: twee dagen lang kwam de ene na de andere spreker openlijk verklaren dat men niet langer meer gelooft in het GDP/BNP (Bruto Nationaal Product) als een goede indicator voor welvaart/welzijn.
Lees de rest van het stuk hier : Stop-de-economische-groei