Groeistuip 1

 

GROEISTUIP nr. 1 – 30 oktober 2007

Voorbereidingen conferentie in volle gang

De voorbereidingen zijn in volle gang voor de grote conferentie over de schaduwkanten van het economische groeidenken en de alternatieven daarvoor. De conferentie zal op 10 januari 2008 aan de Universiteit van Tilburg plaatsvinden onder de noemer "Een comfortabele waarheid: Groei naar een duurzame en solidaire economie"

Steeds meer wordt duidelijk dat het huidige paradigma dat we welvaart bereiken louter via economische groei niet de juiste is. De sociale ongelijkheid wordt alsmaar groter en het milieu verslechtert met de dag.
De noodzaak om dit te wijzigen is nagenoeg bekend.

Deze conferentie heeft de bedoeling om de noodzakelijke veranderingen te bespreken en te onderzoeken op welke manier we dit daadwerkelijk kunnen realiseren. Middenveldorganisaties, bedrijfleiders, academici en politici wordt gevraagd hierin hun verantwoordelijkheid op te nemen.

De structuur van de conferentie is in grote lijnen vastgelegd. Het begint om 10.00 uur 's ochtends en duurt de hele dag. Na een aantal inleidingen, onder andere van Susan George, zal er een debat met economen zijn en een serie workshops. Deze workshops gaan over zaken als meetmethoden,
maatschappelijk draagvlak, herverdeling, landbouw en media. Om 15.30 volgt een fris debat met regeringsleiders, kamerleden en vertegenwoordigers van vakbeweging en ondernemers.

Momenteel wordt een keur aan sprekers en deskundigen uitgenodigd om deel te nemen. Het precieze programma en de sprekers zal in de loop van december bekend gemaakt worden.

Ook is er een comité van aanbeveling gevormd, waarin
Dr. Herman Wijffels, Prof. Dr. A. Heertje, Diederik Samson, Prof. Dr. Jan Pronk, Liesbeth van Tongeren en vele anderen zitting genomen hebben.

De conferentie wordt georganiseerd door:
Vóór de Verandering,
voormalige leden van de Derde Kamer,
Oikos,
De Kleine Aarde,
XminY,
iNSnet ,
Attac-Nl,
en het Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling (VODO).

Op de website http://www.economischegroei.net vind u meer informatie waaronder de onderliggende documentatie. Via deze site kunt u zich ook aanmelden.

Wij hopen van harte dat u kunt deelnemen.

Met vriendelijke groet,
dr. Lou Keune, onderzoeker Universiteit van Tilburg

Mede namens prof. dr. Bob Goudzwaard, emeritus hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam,
Leida Rijnhout, Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling,
en overige leden van de Initiatiefgroep