Motie MEV+ aangehouden

Bij de behandeling van de begroting van Economische Zaken heeft Carla Dik-Faber (Christen Unie) een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht ‘voorstellen te doen voor een andere opzet van de Macro Economische Verkenning van het CPB, waarin de stand van de economie ook in sociaal en ecologisch opzicht wordt weergegeven’. In haar toelichting, in de eerste termijn van het debat, verwees ze naar de MEV+ van het Platform DSE als voorbeeld.

Minister Kamp ontraadde de motie, maar was bereid de vraag ter sprake te brengen in een overleg met CBS, CPB, PBL en SCP. De motie is nu aangehouden, er is dus niet over gestemd, dat kan op een later moment alsnog gebeuren. Voor de uitkomst van die stemming zal vooral de opstelling van de PvdA belangrijk zijn. Wordt vervolgd dus.