Ma 20 feb: Economische groei en krimp bij CREA

Het maandelijkse Real World Economics-programma behandelt op 20 februari de problematiek van economische groei en krimp.

 De mondiale economie verkeert in een forse crisis: niet alleen op financieel niveau, maar ook als het gaat om groeiende ongelijkheid of ecologische factoren, door de roofbouw op schaarse grondstoffen.

Desondanks blijft het idee van ‘groei’ de economische theorie en het beleid domineren, ongeacht van wie er nu profiteert van die groei of welke gevolgen de voortdurende uitbreiding van productiesystemen heeft voor de ecosystemen van de aarde.

 Is economische groei nog wel een relevant doel? En indien niet, welke gevolgen heeft dat voor beleid en theorie?

 Drie deskundigen komen deze problematiek toelichten: mr. Willem Hoogendijk (Stichting Aarde), dr. Lou Keune (econoom aan de Universiteit van Tilburg), drs. Martijn van der Linden (econoom, voormalig ’trader’, coördinator Platform DSE).

Maandag 20 februari

20.00 uur in CREA (dat net verhuisd is, dus nieuwe locatie: Nieuwe Achtergracht 170, (Roeterseiland, Amsterdam)

Toegang gratis voor studenten (ook van buiten de UvA), anderen 5 euro

http://www.crea.uva.nl/agenda_en.php?agenda_id=1030

http://www.globalinfo.nl/tag/real-world-economics/

————–

English Version:

Growth and degrowth in economics

The global economy is facing a severe crisis: not only at the financial level, but also related to increasing inequalities or environmental problems, as a consequence of the overexploitation of limited and non-renewable resources.
Nevertheless, the idea of “growth” continues to drive economic theories and policies, independently of who benefits from that growth or the consequences of continuous expansion of production system on the ecosystems of the planet.
Is economic growth still a relevant objective? If not, which implications arise for economic theory and policies?

With: mr. Willem Hoogendijk (Earth Foundation), dr. Lou Keune (economist Tilburg University), drs. Martijn van der Linden (economist, ex-trader, coördinator Platform DSE).

Location: CREA Theater
Admission: students free, others € 5,-
No reservations

20:00 hours

Note that CREA has recently moved to Nieuwe Achtergracht 170, (Roeterseiland, Amsterdam)

http://www.crea.uva.nl/agenda_en.php?agenda_id=1030

http://www.globalinfo.nl/tag/real-world-economics/