Juist Nu!

Motie over de kredietcrisis aangenomen op de expert meeting over Duurzame en Solidaire Economie – 16 oktober 2008

Juist Nu!

De internationale geld- en kredietcrisis bepaalt het nieuws. Enerzijds is alle aandacht gericht op wat de overheden en de financiële autoriteiten doen. Zullen zij in staat zijn wankelende banken overeind te houden en de rust in het financiële systeem terug te brengen? Aan de andere kant zijn er de heftige schommelingen in de beurzen. Komen we er met een lichte recessie van af of duiken we in een depressie die mogelijk jarenlang kan gaan duren? Wat zijn de gevolgen voor de meest kwetsbare groepen in deze wereld en voor natuur en milieu?

Wij ondertekenden dit jaar gezamenlijk de Verklaring van Tilburg, die in het teken staat van de noodzakelijke transformatie van onze economieën in de richting van duurzaamheid en internationale solidariteit.

Juist nu willen we onze regeringen, de sociale partners en alle burgers oproepen die economische transformatie zo snel mogelijk ter hand te nemen, met oog voor ons aller toekomst. Juist nu, omdat we moeten voorkomen dat het financiële stelsel alleen maar wat wordt opgelapt om vroeger of later weer in dezelfde gebreken te vervallen. Juist nu, vanwege de kans om het financiële stelsel veel meer dienstbaar te maken aan de leefbaarheid van onze gehele aarde; en juist nu, omdat we ook met elkaar moeten voorkomen dat onze economieën terugvallen in een door niemand gewenste depressie.

Daarom bepleiten wij:

     

  • een nationaal en Europees economisch activeringsplan, waarin de ruimte die door mogelijke consumptieve bestedingsuitval kan gaan ontstaan wordt gecompenseerd door publieke investeringen en publiek ondersteunde particuliere initiatieven in de richting van een versterkte duurzaamheid en solidariteit, zoals neergelegd in de speerpunten in de Verklaring van Tilburg;
  • een mede door Nederland en België gestarte herziening van het internationale geldstelsel, waardoor aan de tomeloze geldschepping en speculatie een centraal halt kan worden toegeroepen, en het financiële wereldstelsel weer meer verbonden wordt met, dienstbaar gemaakt aan, en ingebed in de mogelijkheden van de reële economie, binnen de grenzen van natuur en milieu en met prioriteit voor de belangen van de armen in de wereld.
  •  Utrecht, 16 oktober 2008

prof. dr. Bob Goudzwaard,
prof. dr. Arnold Heertje,
prof. dr. Hans Lyklema,
prof. dr. Hendrik Opdebeeck,
Kees Hudig,
prof. dr. Klaas van Egmond,
drs. Leida Rijnhout,
prof. dr. Koo van der Wal,
Prof. Dr. Piet Terhal,
dr. Lou Keune,
prof. dr. Johan Graafland,
Dirk Geldof,
dr Roefie Hueting,
prof. dr. Bastiaan Zoeteman

en de overige aanwezige economen,
wetenschappers, activisten en
vertegenwoordigers
van non-gouvernementele organisaties:
Bakker, Liesbeth – Beer, Paul de – Bequé, André –
Bleys, Brent – Boer, Bart de – Engelen, Donné van –
Gort, Rob – Heer, Wim de – Hogenhuis, Christiaan –
Hoogendijk, Willem – Janik, Brigitte – Juffermans, Jan –
Metz, Paul – Moll, Henk – Paredis, Erik –
Schoenmaker, Biba – Segers, Leon – Somers, Esther –
Steenbergen, Hans van – Stichele, Myriam vander –
Vliet, Peter van – Zwaal, Natascha

Bovenstaande motie werd ook gezonden aan de Nederlandse Ministerraad.
Zie hier de brief aan de Raad.

Zie voor een verslag van deze ‘Expert meeting’ de volgende pagina.