Appel van Antwerpen ondertekenaars

Naast de initiatiefnemers hebben we inmiddels steunbetuigingen ontvangen van onderstaande 259 organisaties en personen.

Indien u op de hoogte gehouden wilt worden van de verdere ontwikkelingen rond ‘Het Appel’ kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief ‘Groeistuip’. • Adolfs , Jeroen raadslid PvdA-Purmerend ; NL
 • Alers , Boris NMU ; NL
 • Almaci , Meyrem parlementslid, Groen! ; BE
 • Althuis , G.J. socioloog in ruste ; NL
 • Ankone , Maria NL
 • Bakker , drs. Ineke directeur Stichting Oikos ; NL
 • Barrez , Dirk auteur, journailist, documentaire maker; PALA.be ; BE
 • Beekers , Hans medew. Nachtzorg ; NL
 • Beerman-Voortman , B.E. bibliothecaresse ; NL
 • Beerspoot , Anja ondernemer, FemaleFactor ; NL
 • Berg , Ruud van den projectmedew. COS-Overijssel ; NL
 • Besten , Leen den predikant ; NL
 • Bevers , Hilde onderzoeksmedewerker, Sociale Hogeschool Heverlee ; BE
 • Bienfait , Hans secr.medew. GEZEN ; NL
 • Bijvoet , Olaf em. Hoogleraar Geneeskunde UvL ; NL
 • Blok , Johannes W. gepensioneerd ; NL
 • Blonk-Guleij , Hannie v/h vrouwenhulpverlener, VPSG ; NL
 • Bockling , Juul manager gezondheidszorg, Ziekenhuis Zeeland i.o. ; NL
 • Boender , Tycho voorlichter, Het Inzicht Collectief ; NL
 • Boer , Jacques den werkgroep kerk en economie ; NL
 • Boer , Bert fractievoorz. GroenLinks Zaanstad ; NL
 • Bogaert , Andre gepensioneer; Terra Reversa ; BE
 • Bontemps , Marc directeur, Ecolife ; BE
 • Bootsma , Gosse gepensioneerd ; NL
 • Bosmans , Ward coordinator Terra Reversa ; BE
 • Bouma , Meindert wethouder Arbeidsmarktbeleid, Gemeente Leek (CDA) ; NL
 • Brand , Theo politicoloog, publicist, communicatieadviseur ; NL
 • Bressers , Wim senior chemical engineer, Promaen P&P ; NL
 • Brijsse , Jenny ; BE
 • Bro , Ben M. kunstenaar-filosoof ; NL
 • Brouwer , Rene de adviseur en manager Evanston Consulting ; NL
 • Bruers , Stijn projectverantwoordelijke ecologische voetafdruk, Ecolife ; BE
 • Brunink , Gert advisor sustainable development, BIFASE ; NL
 • Brusseleers , Lut maatschappelijk werker, Yemayaproject ; BE
 • Buitink , Rob technicus ; NL
 • Bunders , Koen NL
 • Burger , Willem ontwikkelingsdeskundige, gepensioneerd; oud-medewerker Institute of Social Studies, Den Haag ; NL
 • Carmen , Rik secretaris, Groen!Plus vzw ; BE
 • Conings , Lode ; BE
 • Coppes , Oda ; BE
 • Croes , Drs. J.G.J. sociaal pedagoog/onderwijskundige; Scholengemeenschap ; BE
 • Cummings , Hanneke huisvrouw ; NL
 • D’haese , Leo informaticus, ir., ICT-projectleider Nationale Bank van België ; BE
 • Daas , Ida den gastouder ; NL
 • De Bock , Jerome gepensioneerd ; BE
 • De Cooman , Franky bediende ; BE
 • De Vriendt , Johan hoofdredacteur WisselWERK ; BE
 • De Wachter , Astrid medewerkster Priple en la Demeure ; BE
 • De Walsche , Alma journalist; MO* ; BE
 • Deckers , Mark Terra Reversa ; BE
 • Decoene , Walter Groen!Plus ; BE
 • Delatter , Christof coordinator VVSG ; BE
 • Delhaas , drs. S. publiciste ; NL
 • Desmedt , Luc staffunctionaris Humanistisch Vrijzinnige Vereniging ; BE
 • Dienderen , Hugo Van voorzitter Groen!Plus ; BE
 • Dijk , Jan van student theologie & levensbeschouwing ; NL
 • Dijk , Daan adj.directeur MVO, Rabobank Nederland, bestuurslid Oikos ; NL
 • Dijken , P.M.A. van Rechter ; NL
 • Dijkstra , Henk gepensioneerd ; NL
 • Doorn , L.C. (Leen) van bedrijfskundige ; NL
 • Dorp , Mark van milieu-econoom, DUVILLA ; NL
 • Ducheyne , Thomas beleidsmedewerker VODO ; BE
 • Eijkelhof , Frans docent Recht en Ethiek, Saxion hogeschool Amsterdam ; NL
 • Elshout , Jook trainer ; NL
 • Engelen , E. coordinator Minor People, Planet, Profit; Fontys Hogescholen Toegepaste Natuurwetenschappen ; NL
 • Erbuer , Merlijn beleidsmedewerker, Groen! ; BE
 • Eyck , Jef van vormingswerker, Vormingplus Kempen – Turnhout ; BE
 • Faassen , Rieks van onderzoeker, Hou het klein (Small is beautiful) ; NL
 • Feitsma , Johan akkerbouwer ; NL
 • Fortuijn , Eelco NL
 • Fransen , Jan docent, Fontys Hogeschool Sociale Studies ; NL
 • Gepts , longarts ; BE
 • Gerris , T.M.C. gepensioneerd ; NL
 • Geurts , Guus milieukundige, XminY, Platform Aarde Boer Consument, Vóór de Verandering ; NL
 • Ghysels , Thomas student ; BE
 • Grient , Mario van der neurofeedbacktrainer ; NL
 • Grin , Prof.Dr. John Hoogleraar Systeeminnovaties, UvA ; NL
 • Groeneveld-Sitsen , Marjan kunstenaar ; NL
 • Gunst , Ronald de applicatie ontwikkelaar/systeembeheerder, i2As ; NL
 • Haar , Jan ter journalist ; NL
 • Habets , John secretaris Stichting WereldDelen ; NL
 • Harmsen , Harry predikant, Prot.Gemeente Assen-Kloosterveen ; NL
 • Heijne , Rein bestuurslid Huis van Erasmus, Rotterdam ; NL
 • Helmantel , A. educatief medewerker, Discriminatiemeldpunt Tumba ; NL
 • Helmes , Roel student, Radboud Universiteit ; NL
 • Helsbrinck , Martina voorzitster PPO.be vzw (Pure Plant Oil) ; BE
 • Hendriksen , Paul zelfstandig ondernemer, Inclusief Services ; NL
 • Hettinga , Henriette senior office corporate management, European Centre for Development Policy Management ; NL
 • Heynderick , Wivine ; BE
 • Hol , Libert tandarts ; NL
 • Houdt , Jettie van den zelfstandig communicatietrainer/coach, Samen Leren Natuurlijk ; NL
 • Huppes , Nico onderwijsadviseur ; NL
 • Jaksche , Elisabeth Fontys Hogeschool Sociale Studies ; AU
 • Janik , Brigitte Economen voor Vrede en Veiligheid NL/BE ; NL
 • Janssen , Paul ecologisch bouwer ; NL
 • Janssens , Daan coordinator CATAPA ; BE
 • Jeuring , Tinus milieu econoom ; NL
 • Jong , Ate de Tumba, centrum voor wereldburgerschap en gelijke behandeling in Fryslan ; NL
 • Jongh , Paul de voorm.plv. directeur-generaal Milieubeheer ; NL
 • Jongh , Paul de gepensioneerd ; NL
 • Jonkers , Andre organisatie adviseur, De Verandering ; NL
 • Kaaden , Remko van der leerkracht, Boor Rotterdam ; NL
 • Kal , Doortje kwartiermaker en onderzoeker, Landelijk Steunpunt Kwartiermaken ; NL
 • Kallkman , Kees onderzoeker, VD AMOK ; NL
 • Kekem , Dirk van bestuurslid locale afdeling, SP ; NL
 • Kemp , Leony van der NL
 • Kerk , Geurt van de voorzitter Sustainable Society Foundation ; NL
 • Keulen , Ineke van projectadviseur, PKN kerk Utrecht ; NL
 • Keune , Hans wetensch.onderzoeker UvAntwerpen ; BE
 • Kijne , Rix gepens.landbouwkundige, Milieudefensie ; NL
 • Klein Tijssink , Albert lid Derde Kamer; Milieudefensie ; NL
 • Kloppenburg , Ir. Wiebe business coach, BID-Network ; NL
 • Koekkoek , Ad voorm. Leraar/conrector scholengemeenschap ; NL
 • Kolk , Jan van der internat. milieuadviseur, Eco Conseil ; NL
 • Kooke , drs. Anke consultant/trainer onderwijs, conflicthantering, ontwikkeling; WILPF ; NL
 • Kooren , Janet project manager, A Solution ; NL
 • Koot , Ben inspirator, Timedesk ; NL
 • Kop , Petra van de communicatieadviseur, Communicatiebureau de Lynx ; NL
 • Korf , Frits fractievoorzitter, ChristenUnie, Velsen ; NL
 • Kraetzer , M.H. jeugdhulpverlener ; NE
 • Krijnen , Rentia economisch/agrarisch theologe, Kenyaproject Etten-Leur ; NL
 • Kuiper , Lex student, Radboud Univ. Nijmegen ; NL
 • Laar , C.C. van NL
 • Landré , Job werktuigbouwkundig ingenieur ; NL
 • Lanting-Verweij , Maria activiteitenbegeleider, Kerk en Vluchteling, Gidsnetwerk ; NL
 • Lauwerys , Guido preventiedviseur, militant ACV-openbare diensten ; BE
 • Leeuw , Chris de NL
 • Lem , Ben van der oud lid De Derde Kamer ; NL
 • Littel , Willem Capital Markets Professional ; NL
 • Lucassen , Gebert fractievoorz. GroenLinks Oss ; NL
 • Ludikhuize , Ineke directeur Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging ; NL
 • Maaskant , J.J. pilot ; NL
 • Maes , Trui ruimtelijk planner; CDO, lid transitiearena DuWoBo en Transitie in Gent ; BE
 • Mansholt , Bineke NL
 • Marchie van Voorthuysen , Evert du directeur St. Grootschalige Exploitatie van Zonne-Energie (GEZEN) ; NL
 • Mattheus , Wilfried bediende ; BE
 • Meester , S.R. director/owner Steven Meester HR Advies ; NL
 • Meesters , Roel econoom ; NL
 • Menke , Drs Roland, RC Venture Capitalist/M & A Adviseur ; NL
 • Mertens , Jan beleidsmedewerker, Groen! ; BE
 • Meulen , K.E. ter NL
 • Meuwissen , Drs. Jeroen adviseur Etil ; NL
 • Meynen , Nick onderzoeker, VODO ; BE
 • Mieden , Jhr. Bert-Jan Peter van der voorz. Bestuur Stichting Globaliseringscentrum ; NL
 • Minkenberg , Monique csr manager, FORTIS bank ; NL
 • Mol , Irene directeur Stichting Pequeno ; NL
 • Möller , Emil transitietrekker, beyondthewalls ; NL
 • Mulder , Frank journalist, Time to Turn ; NL
 • Mulder , Wico consultant, Logica ; NL
 • Nagel , H. verpleegkundige, Dimence ; NL
 • Nauwelarts , Philip professor Univ. Antwerpen/IOB ; BE
 • Niclaes , Karin leerkracht, scholengemeenschap Leuven ; BE
 • Noordegraaf , Herman hoogleraar diaconaat ; NL
 • Noort , Rob NL
 • Oberndorff , J. NL
 • Onderwater , Cees business consultant, Rabobank Nederland ; NL
 • Oosting , Jan trainer-adviseur, Interstudie NDO ; NL
 • Osterman-Simons , Anne maatschappelijk-cultureel werker St. WEL.COM ; NL
 • Paul , Piet environmental consultant/raadslid GroenLinks, Breukelen ; NL
 • Pauwels , Filip sociaal werker, KWB ; NL
 • Peeters , Bob klimatoloog, Milieudefensie ; NL
 • Peeters , Jef docent filosofie en ethiek, Katholieke Hogeschool Leuven ; BE
 • Plichart , Ilona ; BE
 • Pol , Cecile van de tandtechnicus ; NL
 • Polak , Prof. Drs. J.B. em.hoogleraar vervoers- en verkeerseconomie ; NL
 • Postelmans , Judith leerkracht ; BE
 • Povel , Eduard trainer ; NL
 • Pronk , D. ; NL
 • Pruijser , Martijn zzp’er – Web-,IT- en Administratieve diensten ; NL
 • Prycker , Valerie De doctoranda, Univ. Gent – vakgroep wijsbegeerte ; BE
 • Raadt , Jacob Arie de, P.Eng.,MBA transportation engineer, Grassroots Consulting Services ; CA
 • Ravensbergen , Pieter constructeur/projectleider, MHB ; NL
 • Remmerswaal , Pieter project manager ; NL
 • Reuvekamp , Herman schapenhouder (ekologisch) ; NL
 • Riet , C van ’t pilot, Netherlands Airforce ; NL
 • Roda , A.B. bedrijfseconoom ; NL
 • Rodenburg , Simon werktuigkundige in ruste ; NL
 • Rodenburg , Barbara visser, Goede Vissers ; NL
 • Rooth , Anneke maatschappijleerdocent in opleiding ; NL
 • Rozie , Harm directeur en strategisch adviseur Communication Concert ; NL
 • Ruymen , Frank bediende, plukrijp vzw ; BE
 • Saers , Theresia gepens. docente, Societeit van JMJ ; NL
 • Schaafsma , Drs. Henk voorzitter christennetwerk GMV ; NL
 • Scharten , A.C.Th. Daran NL
 • Scheffers , Anton adviseur, Essense Training en Advies ; NL
 • Schel , Anne Van BE
 • Schelhaas , Mr. T.N. oud-archivaris Leiden ; NL
 • Schelhaas-van Brussel , drs. J. psycholoog, gehandicaptenzorg ; NL
 • Schoen , Nico maatsch.ondernemer, Bureau Netwerk ; NL
 • Schoonhoven , Evert F.H. van lid Prov.Staten Noord-Brabant GroenLinks ; NL
 • Schouten , Luc teamleider Fontys Hogeshool Sociale Studies ; NL
 • Schramme , Samuel psychiatrisch verpleegkundige; ecodorp Iluvanya ; BE
 • Schramme , Hendrik gepensioneerd ; BE
 • Schut , Drs. Mariean leraar, leefgroep Bethanie/Vredesmuseum ; NL
 • Segers , Kaatje onderzoeker, KULeuven ; BE
 • Segers , Gie lector bedrijfsethiek, Karel de Grote Hogeschool Antwerpen ; BE
 • Segers , Leon J.J. econometrist, Segetia bv ; NL
 • Seghers , Wim BE
 • Sevenhuijsen , Piet gepens.;St. Leven met de Aarde ; NL
 • Sibum , J.F. energie adviseur, freelance ; NL
 • Simons , Pieter leraar Leeuwenborghopleidingen ; NL
 • Slikke , G.M. van der bestuurslid/gemeenter.lid/kerkeraadslid; ZMF/GroenLinks/Protestantse gemeente ; NL
 • Smetsers , Loes Fontys Hogescholen ; NL
 • Smit , Henk oud-docent ; NL
 • Smitskamp , Chris Milieudefensie Delft ; NL
 • Somviele , Bert De director, Vereniging voor Bos in Vlaanderen ; BE
 • Sorel , Jacqueline musicus ; NL
 • Spelt , Kees onderzoeker, Univ. van Tilburg ; NL
 • Steenbergen , Hans van controller, MKB-bedrijf ; NL
 • Steenput , Rita gepensioneerd ; BE
 • Stege , Jacko van der CEO Ubbink Group ; NL
 • Strop-von Meijenfeldt , Ted L.E. consultant/mensenrechtenjurist en bestuurder, NEAG ; NL
 • Struijk , Thijs ondernemer, Soeco.nl ; NL
 • Thelosen , ir.ing. R. Hogeschool docent/publicist; Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement en Techniek ; NL
 • Thomes , Wijnand voorzitter Fonds Vredes Projekten ; NL
 • Thung , Mady A. oud-hoogleraar godsdienstsociologie ; NL
 • Timmer , Rien directeur Exodus Nederland ; NL
 • Treep , Willem directeur/eigenaar Fair Treep ; NL
 • Trippas , Riet BE
 • Van Belle , Boudewijn voorzitter Groen!Plus Oost-Vlaanderen ; BE
 • Van Boxem , Mie docent ; BE
 • Van Engeland , Tineke coordinator Netwerk Bewust Verbruiken vzw ; BE
 • Van Langendonck , Joost drukker; De Wrikker ; BE
 • Vanderdriessche , Diederik onderzoeker politieke filosofie, Ugent ; BE
 • Vandermosten , Geert beleidsmedewerker, VODO ; BE
 • Vanhoutte , Ellen educatief medewerker, Oxfam-Solidariteit ; BE
 • Vanleeuwen , Christ bewegingstherapeute, transitiegroep Leuven ; BE
 • Vecht , Willem S. van der gepens. aardolie deskundige ; NL
 • Veer , Trieneke van der lid GroenLinks ; NL
 • Velt , Hans adviseur ; NL
 • Ven , Janneke van de coordinator Aardewerk ; NL
 • Verbanck , Elias ambtenaar, Vlaamse overheid ; BE
 • Verbelen , Ana regisseur; Nomads ; BE
 • Verhoog , Suzanne adviseur duurzam inkopen/student Milieuwetenschappen, SenterNovem ; NL
 • Vermeeren , Luc ingenieur ; BE
 • Vermeiren , Frie leerkracht ; BE
 • Verschuuren , Rian loopbaanadviseur; Loyalis Mens en Werk ; NL
 • Versteeg , Hugo gepensioneerd ; NL
 • Visser , Bert NL
 • Vlerken , Jan van brugpensioen; lid Groen! Nijlen / Vereniging van broeder Frans ; NL
 • Vreugdenhil , Hermen fractievoorz. ChristenUnie-SGP Statenfractie Nrd.Brabant ; NL
 • Vriens , Jorne NL
 • Vugts , Jan Bureau Ver(?)Antwoord ; NL
 • Walda , Joost risk manager ; NL
 • Wees , Ruud van psycholoog, bestuurslid St. De Gaarde Berkel Enschot ; NL
 • Weigand-Timmer , drs. Jet vice-voorzitter GIDSnetwerk ; NL
 • Weijenberg , Netty fractievoorz. GroenLinks, gemeente Aa en Hunze ; NL
 • Wensveen , Louke van Oikos/Academia Vitae ; NL
 • Wesseling , Hans civiel ingenieur, Wesseling Projectmanagement BV ; NL
 • Weyts , Bert maatschappelijk werker, Groen! ; BE
 • Willems , Wim informaticus; Eco Friendly CVBA ; BE
 • Wilms , Louis ; NL
 • Wit , P.A.J. de GEZEN ; NL
 • Wit , Jaap de projectmanager ; NL
 • Wolfswinkel , A. van mareting manager ; NL
 • Woude , Ir. Jelle Frans van der directeur, Stichting Sky ; NL
 • Wust , Isaac socioloog, hfd.redacteur www.rk-kerkplein.org ; NL
 • Wuyts , Robin student UvA ; NL
 • Zuylen , Erik van student UvA ; NL