Groeistuip nr. 35, maandag 7 mei 2012

Groeistuip nr. 35, maandag 7 mei 2012

Een regelmatig verschijnende nieuwsbrief van het Platform Duurzame en Solidaire Economie

*) E-Book verslag conferentie Rode Hoed

Op 23 Maart 2012 was er een bijeenkomst in de Rode Hoed in Amsterdam, getiteld: ‘Geld draait de wereld door’. De bijeenkomst werd mede door Platform DSE georganiseerd en was gericht op het analyseren van de rol van de financiële sector in de economische crisis. Naar goed gebruik van PDSE was er vooral aandacht voor oplossingen en alternatieven. Er is nu een prachtig E-book-verslag van de conferentie verschenen, dat als pdf-file op de website te vinden is: http://www.platformdse.org/wp-content/uploads/Geld-Draait-de-Wereld-Door-Boek.pdf

*) Avond 6 van DOPP: De overheid: marktmeester namens de samenleving
met Herman Vollebergh (PBL, Tilburg University), Marga Hoek (De Groene Zaak) en Peter Bakker (WBCSD, eerder: TNT)

Donderdag 10 mei, 18.15 – 21.00 uur, De Uithof, Utrecht, Marinus Ruppertgebouw, zaal 042

Het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen (initiatiefnemer van ‘Nederland krijgt nieuwe energie’) onderzoekt (i.s.m. het Platform DSE en het Utrecht Sustainability Institute) de transformatie naar een duurzame economie en wat de politiek daaraan kan bijdragen. Eerder  is ingegaan op handelsverdragen, financiële systemen, maatschappelijk verantwoord ondernemen, en de macht van de consument. Op 10 mei gaan inspirerende sprekers met ons in op de rol van de overheid om de economie te verduurzamen. Wat is een betere indicator dan het BNP? Reguleren of het aan de vrije markt overlaten, en met welke instrumenten? Hoe bereiken we een level playing field, zodat duurzaam ondernemen wordt gestimuleerd?

Meer informatie www.economie-transitie.nl

*) Nieuw: Brochure over indicatoren “Beter Meten van Welvaart en Welzijn”

Op de conferentie van Platform DSE in de Rode Hoed werd het eerste exemplaar van de brochure “Beter Meten van Welvaart en Welzijn – Indicatoren voor een Duurzame en Solidaire Economie” gepresenteerd. Het boekwerk werd in ontvangst genomen door de econoom Arjo Klamer, die verklaarde erg blij te zijn dat er een helder overzicht was verschenen van de voornaamste alternatieve indicatoren.

De brochure zet allereerst uiteen wat het probleem is van de nu gebruikte indicator het Bruto Binnenlands Product – BBP. Vervolgens wordt een achttal alternatieven uitvoerig beschreven. In het slothoofdstuk wordt gesteld dat de oplossing gezocht moet worden in een “dashboard” van meetinstrumenten “met een mooie combinatie van een aantal ecologische en sociale indicatoren”.

Van elke van de acht beschreven indicatoren wordt aangegeven wat de voordelen en de beperkingen van de betreffende indicator zijn. Het betreft achtereenvolgens de Sustainable Society Index, de index voor Duurzame Economische Welvaart, de Human Development Index, de Mondiale Voetafdruk, de Living Planet Index, het Milieuduurzaam Nationaal Inkomen, de Happy Planet Index en de BOA-quote. Auteurs in de brochure zijn John Huige, Lou Keune, Geurt van de Kerk, Brent Bleys, Jan Juffermans, Bart de Boer en Roefie Hueting, Rens van Tilburg en Marianne Dauvillier en Thera van Osch.

De brochure telt 70 pagina’s en is te bestellen bij het Platform DSE door het sturen van een mailtje naar vdv [@] globalternatives [punt] nl met als onderwerp ‘bestelling Beter Meten’ en in het mailtje vermeld naam, adres, postcode en woonplaats en overmaking van 8 euro (inclusief porto) op rekening 39.05.34.218 van Stichting Voor de Verandering ovv ‘Beter Meten’. Na ontvangst van het geld en de adresgegevens zal het boek worden toegezonden.

*) E-Book Mijn Hemel! Wat gebeurt er op Aarde?’

Jan Juffermans, lid van de kerngroep van PDSE, heeft een eigen E-book uitgebracht met als titel ‘Mijn Hemel! Wat gebeurt er op Aarde?’. Het boek is hier te lezen of downloaden:

http://www.voetafdruk.eu/onzevoetafdruk/mijnhemel/

*) Geldseminar ‘Het kwartje valt’ – 10 mei

Op 10 mei organiseert Economy Transformers (ET) in het Geldmuseum in Utrecht een evenement rondom de centrale vraag: “Hoe komen we van het huidige geldsysteem tot een systeem waarin geld weer dienend is aan mens en natuur?”

http://www.economytransformers.com/geldseminar-10-mei/

*) Nieuw op de website: Alternatieve vormen van economie

Ondanks de diverse crises (financieel, economisch, politiek, sociaal, ecologisch, cultureel) domineert bij beleidsmakers op vrijwel ieder niveau, nationaal en internationaal, nog steeds de gedachte dat de markt, ‘mits die goed functioneert’, wel zorgt voor oplossingen. Nog steeds zijn privatisering, deregulering en vrijhandel de leidende principes. Dit is neoliberalisme ten top. Het denken in termen van geld is gaan overheersen in onze wereld. Geld is een doel geworden, terwijl het een middel zou moeten zijn om het economisch verkeer soepel te laten verlopen. Door de voortdurende focus op winstmaximalisatie en economische groei zijn geldwaarden mens- en natuurwaarden gaan overheersen. Het Platform DSE vindt dat dit anders moet. Efficiëntie uitgedrukt in geld is namelijk totaal iets anders dan energie-, materiaal- en tijdsefficiëntie. Lees het artikel hier verder: http://www.platformdse.org/?page_id=4279

*) Maandag 7 mei, CREA over het Begrotingspact van de EU

De maandelijkse avond over Real World Economics bij CREA, de Studium Generale van de UvA in Amsterdam, gaat op 7 mei over het ‘begrotingspact’ dat de Eurozone-landen binnen de EU hebben getekend, en dat vergaande gevolgen heeft voor nationale economieën. Een en ander is ook nauw verbonden aan de protesten die komende 16-19 mei in Frankfurt zullen geschieden. meer informatie over de CREA-avond: http://www.globalinfo.nl/Nieuws/rwecrea-7-mei-over-begrotingspact-eu.html

Over de protesten in Frankfurt: http://www.globalinfo.nl/Nieuws/waarom-frankfurt-16-19-mei-iedereen-aangaat.html

*) Colofon

Platform Duurzame en Solidaire Economie – DSE

(voor contact: info [@] platformdse [punt] org)

website Platform DSE: http://www.platformdse.org