Fair & Green Deal

In december 2009 werd het voorstel voor een urgentieprogramma ‘Een Fair & Green Deal’ gelanceerd.

Rond het voorstel is een ‘alliantie voor een Fair & Green Deal’ ontstaan, waar iedereen die de tekst onderschrijft zich bij aan kon sluiten. Bekijk de lijst met ondertekenaars.

De brochure met het voorstel is hier integraal te vinden (pdf, 2e druk)

Ook is er een Engelse vertaling beschikbaar (pdf)

En in samenwerking met NIVON is er een ‘Jip en Janneke’ versie (pdf) van de Fair & Green Deal verschenenen

————–
De achtergrond (van de F&GD) is dat de huidige diverse crises in de wereld (bijvoorbeeld klimaat-, milieu-, grondstoffen-, voedsel- en economische crisis) nauw samenhangen met de wijze waarop onze economie is ingericht. Deze crises bieden ons de kans om de noodzakelijke koerswijziging naar een andere economie in te zetten. Er zijn veel aantrekkelijke ideeën om die koerswijziging vorm te geven. De alliantie ‘Fair & Green Deal’ doet een voorzet om die ideeën uit te voeren.
Doelen die we stellen zijn:
  1. Het niet langer overschrijden van de draagkracht van de aarde
  2. Sociale en economische bestaanszekerheid en ruimte voor ontplooiing, cultu­rele diversiteit en gelijke behandeling voor iedereen
  3. Een veel efficiënter gebruik van energie en grondstoffen.

Lees de volledige tekst van de voorstellen van de Fair & Green Deal.