Expert Meeting : One Planet Is The Limit

One Planet Is The Limit

Op 13 mei 2009 vond een expert-meeting ‘One Planet Is The Limit’ (OPITL) plaats aan de Universiteit Leiden.
Het thema was de noodzaak en mogelijkheden van een quotering van de mondiale milieugebruiksruimte.

Sinds 1987 verbruikt de mensheid elk jaar meer natuurlijke hulpbronnen dan de Aarde duurzaam kan genereren, zo blijkt uit berekeningen met het model van de Ecologische Voetafdruk. Tijdens de bijeenkomst stond de vraag centraal of en hoe quotering kan helpen om deze situatie van zogeheten overshoot te bestrijden.

Voor de expert-meeting waren mensen uit wetenschap, politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties uitgenodigd, die veelal beroepshalve werkzaam zijn op het terrein van ecologie in relatie tot economie. De organisatie berustte bij de Werkgroep Voetafdruk Nederland, opgericht om de mogelijkheden van het model van de Ecologische Voetafdruk onder de aandacht te brengen.

Onderstaand de documentatie van deze bijeenkomst: