Een andere kijk op geld


Op 8 juni heeft PDSE-lid Martijn van der Linden een lezing gegeven op de Nationale Milieudag van de Vereniging van Milieuprofessionals. Hij heeft een andere visie op geld gegeven. Eerst sprak hij over de kenmerken van het huidige systeem besproken, vervolgens over de tekortkomingen en tenslotte behandelde hij de oplossingen.

De belangrijkste kenmerken van ons geldsysteem zijn:

1. Geld hoort bij een natie (of groep van naties).

2. Al het geld is fiat geld.

3. Geld = Schuld en wordt door private banken gecreëerd.

4. Op nagenoeg alle schuld wordt rente geheven.

Onze geldcreatie ligt dus in commerciële handen; zowel de hoeveelheid geld als de kwalitatieve allocatie wordt bepaald door banken. Dit is onwenselijk omdat zo slechts de initiatieven met eigendom en hoog rendement kredieten krijgen. Daarnaast is rente een groot probleem; door rente moet de geldhoeveelheid constant blijven groeien. Indien dit niet gebeurt (zoals nu), stort het systeem in.

In feite zijn er drie mogelijke oplossingsrichtingen

1. Bestrijden van de excessen van het huidige systeem.

2. Nationaliseren van de geldschepping of  ‘window guidance’.

3. Ontwikkelen nieuwe (gemeenschaps) munten. Deze kunnen op regionaal niveau worden geïmplementeerd.