Economen en beleidsmakers brainstormen op ‘De Omslag’

In het Antwerpse provinciehuis debatteerden vrijdag 250
 ecologische economen, politici en beleidsmakers uit binnen
en buitenland over de dringende noodzaak aan ‘De Omslag’
naar een duurzame en solidaire economie.


Wolfgang Sachs, de Duitse ecologische econoom
van het gerenommeerde Wuppertal Institute for Climate,
 Environment and Energy, koppelde moeiteloos de economische crisis met de veel grotere ecologische crisis en hield een pleidooi om onze economie “van een tanker om te toveren in een zeilboot”.
Hij verwees daarmee naar de flexibiliteit, het efficiënt materiaalgebruik en het geperfectioneerd aanboren van bestaande natuurlijke energie bij zeilboten.

Het moment voor een omslag in de Belgische en globale economie is 
volgens de organisatoren erg goed gekozen.


Leida Rijnhout, coördinatrice van het Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling (VODO) en organisator van deze
conferentie: “Het samenvallen van de economische en ecologische crisis
is dé kans om eindelijk nieuwe, duurzame keuzes te maken. Het vergt vooral een omslag in dénken van burgers, beleidsmakers en politici”.

Veel van de aangedragen maatregelen
 zijn gericht op het structureel voorkomen van extreme
sociale en ecologische uitwassen in de wereld en schommelingen van de economie.
De meeste deelnemers beschouwen de economische herstelplannen die wereldwijd doorgevoerd worden als een gemiste kans op een nieuwe “Green Deal”.

Paul Metz van Integer uit Nederland vraagt zich bijvoorbeeld af waarom er in het Duitse herstelplan geen groene voorwaarden zijn voor de premies die men daar geeft om een nieuwe auto te kopen.

Ook Jan Verschooten focust op een omschakeling van ons denken. “Met een groene dictatuur bereik je niets”.

Om die verandering in denken te bereiken hechten deelnemers hoge verwachtingen aan de media en de basisorganisaties. De politici en beleidsmakers krijgen echter ook een ‘Verklaring van Antwerpen’ met concrete aanbevelingen. Daarmee wordt een vervolg gebreid aan een eerdere conferentie die leidde tot de ‘Verklaring van Tilburg’.
Die laatste sijpelt al door tot politieke partijen in Nederland en adviesraden in Europa. Met deze conferentie in Antwerpen moeten die ideeën ook in België een sterke stimulans krijgen.

Volgens hoogleraar Paul de Beer en veel andere deelnemers is er meer kans op een draagvlak voor de omslag naar een duurzame economie als we iedereen gewoon laten betalen wat iets echt kost.
De echte kosten van een product zoals steenkool zijn steeds concreter berekenbaar.
Bart Martens (SPA) vindt dat we soms nog verder moeten gaan. “Durf ook de meest vervuilende producten zoals plasmaschermen van de markt bannen net zoals het Verenigd Koninkrijk deed met gloeilampen.”
Tinne Vanderstraeten (Groen!) had het over concrete maatregelen zoals de slimme kilometerheffing en het afschaffen van registratierechten voor mensen die hun huis beter isoleren.
De omslag wordt dan ook niet als een nu onbetaalbare kost maar als een nu erg urgente noodzaak gezien die ook winst oplevert voor mens én milieu.

Nu België een kersverse premier heeft die ook voorzitter is van de bijzonder kamercommissie
 duurzame ontwikkeling hopen de deelnemers dat men eindelijk eens verder durft kijken dan de
volgende verkiezingen.