Duurzame Doorbraak is pure noodzaak!

classroom-1699745_640Wie had het durven dromen? Dat er binnen een maand al zo’n 75 organisaties meedoen aan de Duurzame Doorbraak. Ook het Platform DSE staat in de reeds lange lijst.

Het gebeurde tussen half augustus en half september. Op Duurzame Dinsdag werd in Den Haag duidelijk dat het ging lukken. In de grote zaal van conferentiecentrum New Babylon werden al door zo’n 35 organisaties ‘pledges’ voor samenwerking gepresenteerd. Daar is toen de Maand van de Duurzame Doorbraak met veel tamtam aangekondigd. En de site www.duurzamedoorbraak.nu werd gelanceerd. Daarna groeide de Doorbraak-groep heel snel door. Iedereen voelt de noodzaak; nu moet het echt gaan gebeuren. De agenda op de site geeft al een indrukwekkend mooi overzicht van de vele activiteiten die er dagelijks worden georganiseerd. En je kunt ook terugkijken wat je allemaal gemist hebt…

Allerlei initiatieven

Meer dan ooit zijn velen nu actief met duurzame ideeën en projecten op allerlei concrete gebieden, zoals bouwen, energie, hergebruik & recycling, landbouw, transport, voeding enz. Ook voor veel maatschappelijke organisaties is duurzaamheid nu de zo zeer gewenste toekomst. Denk aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), de vakbonden, het werk aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN, en diverse organisaties voor een nieuwe economie. Ook de milieu- en ontwikkelings-organisaties niet te vergeten, die al veel langer werken aan de transitie naar een rechtvaardige samenleving op een gezonde planeet. Samen streven ze in feite naar een duurzame economie, waar al die initiatieven en organisaties ongemerkt al lang een cruciale bijdrage aan leveren.

Toekomstige generaties

Een duurzame economie is ontzettend hard nodig, want de huidige groei-economie is uitermate schadelijk voor mens en milieu, voor de huidige maar vooral ook voor toekomstige generaties. Want met name de klimaatverandering kan voor zeker een paar duizend jaar grote ellende blijven veroorzaken met miljoenen slachtoffers. Ook het verlies van biodiversiteit kan onmogelijk weer even hersteld worden. Daarom worden dergelijke problemen als uitermate bedreigend ervaren. En tergend is dat het armoedevraagstuk nog steeds niet fundamenteel wordt aangepakt en we wel meer extreme rijkdom en steeds luxere voorzieningen hebben ontwikkeld, tot nu zelfs ruimtereisjes toe; in feite een blamage voor de mensheid.

De Transitie Motor

Mede door dergelijke frustraties hebben al die initiatieven en organisaties elkaar nu gevonden, geholpen door de corona-periode. Dat gebeurde vooral door de vele zoombijeenkomsten onder de noemer van de ‘Transitie Motor’, een initiatief van het transitie-instituut Drift in Rotterdam. De op vele terreinen al begonnen transities kwamen nu samen en iedereen ervaarde de waarde én de noodzaak om idealen en krachten te bundelen. Om samen ook een einde te kunnen maken aan de schrijnende armoede, de afname van de biodiversiteit en de steeds gevaarlijker klimaatontwrichting. Andere organisaties worden dan ook van harte uitgenodigd om mee te gaan doen aan de Duurzame Doorbraak, om samen in Nederland een nieuwe koers te gaan varen.

Activiteitenagenda

Het is spannend hoe het verder zal gaan met de Duurzame Doorbraak. Uit de unieke bundeling van kennis en krachten kan hopelijk spoedig ook meer politiek invloed groeien. De activiteitenagenda op de site kan zowel de onderlinge samenwerking als de opkomst bij acties, lezingen, manifestaties en dergelijke vergroten. Dus die agenda is nu al een belangrijke informatiebron, die we niet meer kunnen missen. Dat biedt ook een aantrekkelijk perspectief voor nieuwe deelnemers. Kent u landelijke of regionale organisaties die nog niet meedoen? Maak ze attent op de site www.duurzamedoorbraak.nu en wijs hen op die doorlopende agenda. Op de site kan men ook het deelnameformulier invullen.

Jan Juffermans, oktober 2021