Cursus Fair & Green Deal 2- voorjaar 2011

Cursus Fair & Green deal – Voorjaar 2011

Vanaf 18 maart 2011 wordt i.s.m. de Stichting One Planet te Amersfoort een cursus van negen middagsessies gegeven over de economie, de crisis en de ‘Fair & Green Deal’ die als oplossing voor de crisis wordt voorgesteld.

Het zal niemand ontgaan zijn dat we turbulente tijden doormaken als het om de economie gaat. In het najaar van 2008 brak de kredietcrisis definitief door en deze sleurde de hele wereld mee in een depressie. Daarnaast woeden er crises op het gebied van energie en klimaat, grondstoffen en voedsel die voor grote milieuschade en menselijk leed zorgen. Al deze crises werken op elkaar in. Een zogenaamd herstel van de economie zal, indien de omstandigheden onveranderd blijven, bijvoorbeeld onherroepelijk leiden tot een stijging van de prijzen van fossiele brandstoffen en van voedsel. Tijd voor verandering dus.

Het Platform Duurzame en Solidaire Economie pleit al jaren voor ingrijpende en structurele maatregelen die leiden tot een ‘duurzame en solidaire weg uit de crises’. In december 2009 werd de Fair & Green Deal’ (F&GD) uitgebracht; waarin gedetailleerde voorstellen voor een urgentieprogramma worden gedaan (zie www.alliantiefairgreendeal.org). Rond deze voorstellen is vervolgens de Alliantie Fair & Green Deal ontstaan. De problematiek van economie en crisis is echter allerminst eenvoudig, zowel ‘het probleem’ als de mogelijke oplossingen bevinden zich vaak in een abstracte en ontoegankelijke wereld van beroepspolitici en -deskundigen. Toch is het broodnodig dat burgers zich ‘van onderaf’ met de problematiek bezig zijn en druk uitoefenen. We hebben immers gezien wat er gebeurt als dat niet of te weinig gebeurt.

Om goed te begrijpen wat er aan de hand is met de reguliere economie en waarom we bepaalde alternatieven en maatregelen voorstellen, wordt dit voorjaar voor de tweede keer een uitgebreide cursus Fair & Green Deal gegeven door een tiental docenten met verschillende achtergronden: economen, sociologen, milieukundigen en politicologen.

Doelgroep: kaderleden uit sociale bewegingen en NGO’s aangesloten bij de Alliantie F&GD, en voor overige belangstellenden.
Niveau: HBO niveau.
Aantal deelnemers: minimaal 15, maximaal 25.
Cursusdata: 18/3, 25/3, 1/4, 8/4, 14/4, 22/4, 29/4, 6/5 en 27/5, van 14.45 -17.00 uur. Zie hier het cursusschema
Lesmateriaal: Aan de basis van de cursus zal een werkboek liggen. In het werkboek wordt verwezen naar teksten in het Nederlands en Engels die digitaal beschikbaar zijn, alleen voor de deelnemers. Zie hier het werkboek (pdf)
Kosten: € 181,-.
Plaats: Stichting One Planet, Stationsplein 16, Amersfoort (1 minuut lopen vanaf het station)
Informatie en aanmelden: www.platformdse.org

De documentatie voor de cursus is op deze website te vinden in een afgeschermd gedeelte waarvoor u een wachtwoord nodig hebt (dit omdat we niet oveer alle documenten de rechten beschikken om ze openbaar te publiceren).

[contact-form 8 “Cursus FGD2”]