Tilburg 2008 voorgeschiedenis

Het debat rondom economische groei: de voorgeschiedenis

In het verleden is geregeld gewezen op de nadelen van de heersende manier van economie bedrijven. Ook de kritiek op het heersende groeidenken is niet nieuw in Nederland en België. Al in de jaren ’70 werd in het kielzog van het Rapport van de Club van Rome over ‘grenzen aan de groei’ dergelijke kritiek geformuleerd.

Met de opkomst van het neoliberalisme in de jaren tachtig kreeg het groeidogma echter nieuwe kracht. Nieuwe en oude argumenten en bewegingen werden daar tegenover gezet, met name binnen de opkomende globaliseringsbeweging. In Frankrijk ontstond zelfs een krachtige beweging ’tegen groei’ (Décroissance).

In Nederland en Vlaanderen concentreerde het initiatief zich aanvankelijk op kritiek op de manier waarop de economie gemeten wordt en de indicator BBP (Bruto Binnenlands Product) die daarvoor gebruikt wordt.

Binnen het verband Vóór de Verandering werd sinds 2004 gewerkt aan een gefundeerde kritiek op de economische meetmethodes in Nederland. Dat resulteerde in april 2006 in het rapport Meta Economische Verkenningen (zie: www.globalternatives.nl).
In mei 2006 organiseerde de Derde Kamer het congres Eerlijk Delen = Eerlijk Meten (zie: www.eerlijkmeten.nl).
In samenwerking tussen deze twee initiatieven en met andere Nederlandse NGO’s (Oikos, XminY, iNSnet, De Kleine Aarde, Milieudefensie, ATTAC-nl) werd een petitie georganiseerd die meer dan duizend mensen – waaronder gerenommeerde economen – ondertekenden. In augustus 2006 werd de petitie, met de vraag om een “duurzame en solidaire manier van economisch meten” aan het Nederlandse parlement overhandigd.

In Vlaanderen werd een vergelijkbare petitie opgesteld binnen een coalitie die aangevoerd werd door het VODO (Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling). Zie: www.vodo.be.
Die petitie kreeg zelfs de steun van vele duizenden ondertekenaars en werd in april 2007 aan de Belgische regering overhandigd.

Als volgende stap besloten de initiatiefnemers in beide landen samen de conferentie ‘Een Comfortabele Waarheid; Groei naar een duurzame en solidaire economie’ op 10 januari 2008 te organiseren.

Bij de foto:
Lou Keune opende de conferentie