Tilburg 2008 verslagen


Op deze pagina’s vindt u de uitvoerige verslagen en conclusies van de vaak zeer levendige discussies die zowel plenair, in de zeven workshops als in “de wandelgangen” gevoerd werden.
Waar mogelijk zullen ook audio, video en foto impressies geplaatst worden.

In de rechterkolom op deze pagina’s vindt u de knoppen naar de inmiddels beschikbare teksten en verslagen.

Downloadbare .pdf bestanden van de resp. teksten en verslagen zijn beschikbaar door het kopje Download direct onder de titel van de resp. tekst/het verslag aan te klikken.

Een kort, samenvattend verslag van de conferentie is hier reeds beschikbaar.

Voor het overige vind u op de site alle in de voorbereiding van de conferentie geschreven (en verzamelde) teksten, verslagen van de expert meetings, achtergrondinformatie, het programma van de conferentie en andere informatie gerelateerd aan de door ons aan de orde gestelde thema’s.
Ook vindt u op de site informatie over hoe u eigen bijdragen kunt leveren aan het debat dat – waar het ons betreft – zeker en met grote intensiteit voortgezet zal worden.

Voor eigen bijdragen, vragen en opmerkingen kunt u gebruik maken van het volgende adres: info@economischegroei.net

U kunt zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief “Groeistuip”. Wij houden u dan op de hoogte van zowel de discussie over groei in het algemeen als de verslagen van de conferentie en natuurlijk de regelmatig plaatsvindende updates van deze website.


Teksten en verslagen
Opening door Lou Keune, Vóór de Verandering

Algemene inleiding door Susan George

Groeistuipen!
Wanneer wordt de economie nu eindelijk eens volwassen?
Het Debat der Economen

Workshops

* Economisch meten

* Sociale partners

* Maatschappelijk middenveld

* Duurzaam consumeren

* Groei en herverdeling

* Landbouw

* Media

Een maatschappelijke alliantie voor een solidaire en duurzame economie
Afsluitende discussie

Sluiting door Leida Rijnhout, VODO

Samenvattend verslag