Wanneer komen de economen uit de kast? (Suggestie Sjaak Adriaanse)

Nog hartelijk bedankt voor het organiseren van de conferentie. Het was een verrijkende ervaring en het was ook heel hoopgevend om zelfs onder de politici eensgezindheid over de urgentie te zien. Maar in navolging van Jeroen van den Bergh en Francine Mestrum, die beiden pleitten voor meer intellectuele integriteit onder economen (mijn parafrase), moet mij ook een vraag van het hart:

Wanneer komen de economen nou eens uit de kast over de effecten van het geldsysteem?
Hoe het geldsysteem werkt en wat de effecten ervan op de economie zijn is duistere materie die aan weinigen onder het grote publiek bekend is.
Door pionierswerk van Strohalm (tegenwoordig STRO) en schrijvers als Bernard Lietaer, Margrit Kennedy en Deirdre Kent raken echter steeds meer mensen op de hoogte. Zij laten in internetfora wél hun stem horen en/of nemen plaatselijk actie. (Wie geen idee heeft wat ik bedoel kan zich op de hoogte stellen via de startpagina complementaire economie.)
Het kan niet anders, lijkt mij, of onder economen zijn de effecten van het geldsysteem genoegzaam bekend. Het is hun vak! Ik weet van een aantal deelnemers aan de conferentie zelfs absoluut zeker dat ze van de hoed en de rand weten, maar noch in de plenaire debatten, noch in de workshop ‘Groei en herverdeling’ werd met één woord over deze materie gerept. Iemand uit het publiek met een vraag hierover werd door Arnold Heertje zelfs afgeserveerd.
Waarom maken economen hier niet meeer werk van? Toegegeven, het is moeilijke materie, maar ik vind dat economen die desondanks met volharding onder de aandacht van een groter publiek moeten brengen. Kom uit de kast!
Sjaak Adriaanse
21 januari 2008