Master plan voor een betere wereld (Suggestie Hans van Steenbergen)

Plan Terra One

Met ontwikkeling van plan Terra-one ben ik al een aantal jaren bezig. In dit stukje tekst staan super beknopt een aantal punten die in mijn plan verder zijn uitgewerkt. In essentie komt het er op neer dat het niet een kwestie van geld of techniek is om een betere wereld voor ons allen te maken. Dit hebben we al genoeg. Waar het nu op aan komt is de (politieke) wil.

Monetair beleid
Eerste stap naar een betere wereld voor ons allen is zorgen dat overheden in plaats van particuliere banken geld gaan scheppen. Dit zorgt voor een eerlijkere verdeling van het inkomen. Ook kan hierdoor in een paar jaar tijd de staatsschuld van alle landen worden afgelost. In de korte geschiedenis van de VS is dit al een keer eerder gedaan. Het geeft ook een oplossing voor de huidige hypotheek en dollar crisis.

Citizens Multi National
Uitgangspunt bij plan Terra-One is dat de overheid een nieuwe organisatie opzet waar alle mensen samen eigenaar van worden. En op (locaal niveau) het beleid mee mogen bepalen. Het is een nieuwe vorm van geldscheppende instelling. Alle transacties lopen via deze nieuwe organisatie. Het is de bedoelding dat deze organisatie gaat werken als een sociale variant op het Kaisha Keiretsue model waarmee Japan in 50 jaar van een arm land één van de rijkste landen van de wereld is geworden. Kaisha Keiretsue systeem bestaat uit conglomeraten. Het financiële hart van deze organisaties is een bank. Bij plan Terra-One worden de zoveel mogelijk zelfvoorzienende woonwijken de conglomeraten. De MKB bedrijven etc. leveren toe aan dit systeem.

Voorwaardelijk wereld basisinkomen
Het is tijd dat we over de hele wereld een voorwaardelijk basisinkomensysteem in gaan voeren. Voor jongeren bestaat dit uit door de overheid betaald budget voor eten, drinken, (school)kleding, gezondheidszorg, onderwijs en leermiddelen. Voor ouderen is dit een variant op de AOW. Voor de middengroep is dit een variant op de ZW, WAO en WW.

Belastingplan PEMBA+
Om het nieuwe systeem goed te kunnen laten functioneren hebben we ook een nieuw belastingsysteem nodig. Belangrijkste onderdelen van dit belasting systeem zijn een BTW of sales tax waaruit de kosten van het voorwaardelijk wereld basisinkomensysteem betaald worden. Tot drie à vier keer het netto minimumloon per jaar hoeft geen loon of inkomsten belasting betaald te worden. Over het gedeelte wat hierboven uit steekt minimaal 52%. Samen met de vennootschapsbelasting is dit nodig voor betaling van kosten van de centrale overheid. Belasting op grond en onroerend goed. Uit deze belasting betalen we kosten voor locale overheid. Het heeft ook als doel om grondspeculatie de kop in te drukken. Belasting op vervoer en milieu. Hieruit betalen we kosten voor ons infrastructuur en herstel van het milieu. Het systeem is zo ontworpen dat het in combinatie met het voorwaardelijk basisinkomen systeem, Citizens Multi National concept en nieuwe manier van stedenbouw. Mensen in zekere zin zelf geld worden. Dit is niet kil technocratisch maar juist democratisch bedoeld. Bij dit systeem is geld en werkloosheid nooit meer een probleem.

Stedenbouw
Huidige manier van stedenbouw is het beste te typeren als “Suburbia” / “Spookstad” concept. Mooie voorbeelden hiervoor zijn de Bijlmer en Vinnexwijken. Wonen en alle overige levens functies zijn bijna maximaal uit elkaar getrokken. De behoefte aan vervoer met de auto is hierbij bijna maximaal. Dit zorgt ook voor anonimiteit. Effecten hiervan zijn vereenzaming, criminaliteit, maatschappelijk onverantwoord ondernemen etc. Bouwen van zoveel mogelijk zelfvoorzienende woonwijken voor ongeveer 10.000 inwoners per stuk lost deels het probleem op van: “de reden waarom we werkloos zijn is dat we werkloos zijn”. Bij dit concept wordt steeds niet 1, maar 4.000 werkplekken tegelijk opgestart en men wordt bij elkaar klant. De huidige wereld is te groot, complex en anoniem etc. om een bigbang of interne economische groeibenadering toe te kunnen passen. We kunnen steden ook opbouwen uit behapbare eenheden en dan kan deze benadering wel. De zoveel mogelijk zelfvoorzienende woonwijken zijn ook een ideale omgeving voor toepassing van het voorwaardelijk basisinkomen programma, Citizens Multi National concept en het bijbehorende belastingplan PEMBA+.

Milieubeleid
Met de manier waarop we nu in het Westen leven (met name in de VS) is sustainable ruimte voor minder dan een miljard mensen. We hebben nu bijna zeven miljard mensen. Dit probleem krijgen we alleen maar opgelost met krachtdadig overheidsingrijpen. Het milieu beleid van de afgelopen 40 jaar en nu is een farce. In een goed milieubeleid worden onder andere de volgende punten serieus toegepast:
Cradle tot Cradle, producten worden ooit afval en dit moet in productie van nieuwe producten dan wel door het milieu verwerkt kunnen worden.
Stoppen met kunstmatige veroudering.
Gebruik van hennep als alternatief voor aardolie en chemie.
Gebruik van Earth-stone als bouwmateriaal voor gebouwen.
Gebruik van “Pasief huis concept” (zie Senternovem). Hiermee is het mogelijk om 90% op onze energiebehoefte voor verwarming / koeling te besparen.
Milieulabel beleid waarbij iedere vier jaar op nieuw alleen de meest milieuvriendelijke apparatuur nog maar gemaakt mag worden. Hiermee hadden we al 50% of meer op onze energie gebruik kunnen besparen.
Aanscherpen voorwaarde productie en verkoop van auto’s. We beschikken al jaren over technieken om auto’s te maken die 1 op 60 tot 100 km drinken, minder dan 500 kg wegen, 95% of meer gerecycled kunnen worden en 20 tot 30 jaar mee kunnen gaan. In combinatie met efficiënt parkeer en verhuursysteem kunnen we met de grondstoffen en energie die we nu gebruiken om 1 persoon of gezin de mogelijkheid van gebruik van een auto te geven, een paar honderd keer zoveel doen.
Steden opbouwen uit zoveel mogelijk zelfvoorzienende woonwijken. Hiermee is het mogelijk om 75% op onshuidige vervoersbehoefte met bijkomende verspilling van energie te bezuinigen en ook serieus wat aan de fileproblemen etc. te doen.

Defensiebeleid
In de periode van 1945 tot 1990 hebben we over de hele wereld evenveel geld en arbeidskracht aan “defensie” besteed als wat het zou kosten om alle gezinnen over de hele wereld gratis een huis cadeau te geven. Ruim 90% van defensiebudget is weggegooid geld.

Conclusie
Dat nu het grootste deel van de wereld bevolking arm is. Is puur en alleen het gevolg van het feit dat we met elkaar verkeerde keuzen hebben gemaakt en nog steeds maken.

Hans van Steenbergen