Kabinetsplannen (Suggestie Ben van der Lem)

Tijdens de begrotingsbehandeling zie je dat onze politici nog altijd denken in economische groei.

Met spaarlampen (hoe goed bedoeld ook), wat extra eurocenten op diesel en een vliegtax denken de politici op milieugebied een belangrijke stap in de goede richting te kunnen zetten.

Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders de opwarming van de aarde als een probleem ervaren maar niet of nauwelijks bereid zijn hun gedrag aan te passen.

Wanneer wordt een visie op lange termijn ontwikkeld die daadwerkelijk leidt tot een duurzame economische groei?


Ben van der Lem

Oud lid De Derde Kamer
20 september 2007