Interdependent Economy (Suggestie Ms. In Liem)

Tijdens de geplande conferentie stelt u enkele vragen mbt het huidige economische beleid centraal:

  • De dwangmatigheid van het groeidenken
  • De gebruikte indicator van het BNP.


Ik ben het volledig eens met uw kritische vraagstelling en heb in mijn boek Interdependent Economy – from Political Economy to Spiritual Economy dan ook een andere visie op ons economisch denken uiteengezet.

M.b.t. macrobeleid bepleit ik de leidraad van Groei te vervangen door een die de mens weer centraal stelt: de leidraad voor echt economisch beleid zou, m.i., moeten zijn het betrokken houden van alle mensen in de cyclus van de economie (productie, verdeling en consumptie). Hierbij definieer ik “de economie” breder dan alleen dat wat wordt bemiddeld door markt en geld. Ook niet betaalde arbeid is economie. De concrete beleidsconsequenties van zo een andere visie leg ik verder uit in mijn boek.

Onderdeel van die verdere uitleg is ook een andere Indicator. Alhoewel ik alternatieve indicatoren die sociale en milieuaspecten mee willen laten wegen naast productie in traditionele zin belangrijk vind (ze geven inderdaad informatie die nuttig is), blijven ook deze indicatoren, in mijn zienswijze, beperkt. Zij kunnen de dynamiek van het groeidenken niet echt doorbreken.

Ik ben niet tegen groei op zich, maar wel als drijvende factor achter macro-beleid. De indicator die ik voorstel (in het Hoofdstuk: The Measure of Good Economy – Money or People?) doorbreekt, mijns inziens, deze dynamiek wel. Deze Indicator telt namelijk mensen en meet de ook de kwaliteit van hun betrokkenheid bij de economie.

U kunt kennis nemen van mijn boek via de website www.liemgiokin.com. Ik ben ook gaarne bereid met u in gesprek te gaan of anderzijds een bijdrage te leveren aan de conferentie.

Met vriendelijke groet,


Ms. In Liem

29 september 2007