Hoe lang nog ? (Suggestie Mariean Schut)

Hoe lang duurt het nog voordat ook de beleidsmakers inzien dat er een wezenlijk anders, daadwerkelijk solidair en absoluut duurzaam beleid moet komen. Dat is allang geen keuze meer, maar een noodzakelijkheid voor mens en wereld.

Mariean Schut

Docent
3 september 2007