Herziening van maatschappijvisie (Suggestie Ruud Thelosen)

Met belangstelling het dagprogramma, de voorbereidende en ondersteunende teksten en stellingen doorgenomen maar daaruit toch de conclusie getrokken dat een solidaire economie vooral wordt opgevat als alternatief gericht op herverdeling i.p.v. verrijking, Meer welzijnsindicatoren ipv welvaartsindicatoren. Ook in de derde stelling spreekt men over een sociaal contract waardoor mens en milieu minder belast worden. Dit lijkt me een wat oppervlakkige aanpak en benadering.

Volgens mij (en anderen) is een herziening nodig wat maatschappijvisie betreft en de waarden die daarin gelden. Zelf heb ik een poging daartoe gedaan in een boekje Trias Politica Ethica dat pleit voor een maatschappelijke driegeleding waarin de waarden uit de Franse Revolutie van vrijheid, gelijkheid en broederschap een zinvolle leidraad kunnen vormen. Centraal daarbij is dat voor de economie niet de vrijheid maar juist de solidariteit centraal moet staan en als uitgangspunt moet dienen. Recentelijk is in dezelfde richting het proefschrift van C. Dieterman (eind oktober) verdedigt getiteld “Trias Ethica: De regels van Staatsmanskunst” aan de Universiteit van Leiden, faculteit der Rechtsgeleerdheid. Misschien dat deze twee boeken/studies ook als extra bronnen genoemd kunnen worden.Ruud Thelosen
Hogeschooldocent Fontys Hogeschool Techniek en Bedrijfsmanagement

20 december 2007