Er bestaat geen schaarste … (Suggestie Margies Kaag)

Bijna overal op de wereld is het mogelijk de natuur zodanig te bewerken dat er voldoende is voor een plaatselijke economie. Het denken in termen van schaarste leidt tot uitbuiting.

“Het is beter een man te leren vissen dan hem een vis te geven” leidt bij angst voor schaarste tot overbevissing. Deze door angst gedreven overconsumptie in velerlei vormen vernietigt onze aarde.

We moeten af van onze angst en toe naar vertrouwen: er is meer dan genoeg voor iedereen. Daartoe moet men wel samenwerken. Dat samenwerken heeft strikt genomen geen geld nodig. In klein verband van familie en gezin wordt geproduceerd zonder betaling. Deze vorm van productie beslaat meer dan de helft van onze economie (bron: Vrouwenalliantie) Geld is nodig bij complexere produktie-, uitruil- en consumptiepatronen.

‘Geld’ op zich is net als ‘schaarste’ een gedachteconstructie. Wij geloven dat het bestaat en gebruiken het zodanig dat het rampzalig wordt. We doen er goed aan onze gedachteconstructies opzij te zetten en te kijken wat de aarde ons biedt. Als we dat met vertrouwen tegemoet zien is er overvloed.

Overvloed is, schaarste niet


Margies Kaag

lid kerngroep Vóór de Verandering

12 augustus 2007