Een duurzame paradox (Suggestie Thijs Struijk)

Duurzaam, duurzaam, duurzaam. Het modewoord dat allesomvattend is.
Het wordt gebruikt bij overheid en bedrijfsleven. Het is namelijk de bedoeling dat in het kader van het huidige econonomische bestel het proces van ontginning, productie en gebruik veel duurzamer kan en moet. Maar volgens mij is er een onoverbrugbare paradox tussen duurzaamheid en economische groei.
Economische groei in het huidige systeem, betekent meer omzetten, dus meer produceren, dus meer afzetten en dus meer arbeid. Terwijl de kern van duurzaamheid is minder produceren en consumeren, minder verpakking gebruiken, het langer meegaan van producten, zuiniger omgaan met grondstoffen etc…
Dit betekent dat er meer geld gaat naar de belangen van factoren die niet in het product verwerkt zijn, maar hebben geholpen het product te laten ontstaan. Die kosten komen ten laste van de groei.

De vraag is dan hoe er economische groei kan plaats vinden in het kader van het huidige systeem in zijn huidige vorm?
Wie het weet mag het zeggen.Thijs Struijk
lid kerngroep Voor de Verandering

10 december 2007