Eco-produkten (Suggestie Cas Gijzen)

Suggestie voor bespreking in de workshops:
Om werkelijk de wereld te redden is een brede transitie nodig.
Belangrijk is te erkennen dat voor duurzaam consumeren duurzame produkten nodig zijn. Het is belangrijk een wens naar eco-produkten op te wekken. Zorg dat mensen niet langer vuile produkten willen, maar eco-produkten die bij produktie en gebruik milieuvriendelijker zijn.
Gubba.nl is een bedrijf dat hiertoe een poging doet, maar de vraag naar eco-produkten is nog veel te laag. Stimuleer die vraag dus verder! Hoe?
Maak eco begeerlijk! Hoe? Maak het mooi, luxe, esthetisch, fijn, gewenst, geheimzinnig, spannend, niet makkelijk maar juist moeilijk bereikbaar, exclusief, etc.

Dat is de gedachte achter www.ecoluxe.nl , luxe eco-bewust. Anders dan discussie voor eigen parochie levert Ecoluxe.nl een echte bijdrage aan genoemde transitie, door de vraag naar eco-produkten te stimuleren middels eenvoudige marketing:
introduceer een nieuw produkt in het premium segment zodat daar én in alle andere segmenten een begeerte ontstaat. Ecoluxe.nl beloont bedrijven en bedrijfsonderdelen die in hun produktontwikkeling een groene koers volgen.
Als het de klassieke milieu-lobby ernst is met het redden van de wereld zal ze uit zijn comfort-zone moeten durven komen en allianties zoeken buiten de eigen veilige kring. Wordt dat niet gedaan dan blijft de milieu-strijd bij goede bedoelingen in de marge.


Cas Gijzen

17 december 2007