Duurzame samenleving in 5 stappen? (Suggestie Bart Krutwagen)


We zien ons geconfronteerd met een snel groeiende wereldbevolking en een schijnbaar oncontroleerbare groei aan consumptie, milieu vervuiling en sociale misstanden door een steeds grotere afstand tussen arm en rijk. Is het inderdaad zo moeilijk of is er eenvoudig 5 stappenplan met concrete (financiƫle) beleidsmaatregelen denkbaar, indien consequent toegepast, voldoende om tot een duurzame samenleving te komen? Ik doe hier een poging (niet in volgorde van belangrijkheid):

Nationaal en europees:
1. Verschuiving belasting van arbeid naar belasting van energieverbruik niet duurzaam hernieuwbare bronnen (effect; stimulering arbeid ipv energieverbruik).
2. Voer statiegeld in op onduurzaam gedolven grondstoffen, afhankelijk van de schaarste van de grondstoffen, tenminste ter hoogte van de huidige marktwaarde (effect: er word “gekocht” van de natuur. Hierdoor wordt de natuur geĆÆncorporeerd in kosten modellen. De schaarste afhankelijkheid van de hoogte van het statiegeld dwingt tot matiging en het zoeken naar alternatieven)
3. Stop subsidies op onduurzame activiteiten en belastingen op duurzaamheidbevorderende activiteiten. Vereis een “duurzaamheids effect rapportage” op alle wetsvoorstellen en bestaande wetgeving, Gevolgd door een bindende periodieke evaluatie (binnen de kabinetsperiode dus 2-4 jaar en na 10 jaar). (effect: moge duidelijk zijn)
4. Definieer safeguards (welke domeinen moeten bewaakt worden om duurzaamheid te kunnen waarborgen? Te bepalen via continue publieke debatten) en incorporeer ze in de duurzaamheideffect rapportage procedures.

Internationaal
5. Stimuleer duurzame productie elders, door doorvoering van douane tax. conform 1 tot en met 4. (effect: Hiermee wordt oneerlijke concurrentie door onduurzame producten uit derde landen voorkomen)

Duurzame groet,

Bart Krutwagen

30 oktober 2007