Duurzame economie veel omvattender … (Suggestie Annet Driessen)

M.i. is namelijk een fundamentele grondslagdiscussie hiervoor nodig vanuit allerlei gebieden (economie is zeer essentieel stuurmiddel daarin) maar kijk ook naar bestuur en politiek, onderwijs, zorg en ethiek, wetenschappen,
techniek, media, recht, etc. Mijn gedachte is dat duurzaamheid sneller slaagt als er vanuit de grondslag van allerlei essentiële disciplines een draagvlak bestaat door dezelfde uitgangspunten en richtlijnen, zoniet dat moet ook daarin een herdefiniëring en hervorming plaatsvinden met een integraal, multdisciplinaire aanpak. Economie kampt niet alleen met verouderde kompassen en paradigma’s. Bijna alles is voortvloeiend uit het verleden en berust op veelal tegenstijdige, fundamentele uitgangsposities als het op duurzaamheid aankomt.

Verder moet er eenduidige, overzichtelijke, professionele en objectieve (natuur-wetenschappelijke) informatie bestaan over de daadwerkelijke status en toekomst van onze menselijke en economische activiteiten. Als je tegenstrijdigheden verneemt over bv. de gevolgen van de Co2 uitstoot vanuit allerlei wetenschapshoeken en deze worden ook nog eens slecht vertaald door allerlei kanalen (media, onderwijs, overheid etc) kan een consument (vooral het grote publiek) moeilijk duurzame keuzes maken. Tot slot is gedragsbeïnvloeding een lange termijnadem en doorspekt vanuit allerlei verschillende referentiekaders. Ik denk zelf dat universele behoeften en (onbewuste) drijfveren van een individuele mens de speerpunten zijn om als uitgangspunt te dienen om tot duurzaamheid gedrag te komen.


Annet Driessen

3 januari 2008