Duurzaam beleggen (Suggestie Giuseppe van der Helm)

Misschien is het goed om duurzaam beleggen als thema mee te nemen, eventueel in een workshop. Er is veel onduidelijkheid over wat dit nu precies inhoudt, zeker nu dit een onderdeel begint te worden van de marketingstrategie van vermogensbeheerders.
Daarnaast zijn er twijfels over het financiele rendement, en over de eigenlijke definitie van rendement: hoe weeg je ecologisch en sociaal rendement?
Wel lijkt er een positief verband te worden aangenomen over de relatie tussen risicoreductie en duurzaam ondernemende bedrijven.

Onze vereniging heeft een benchmark voor duurzaam beleggen ontwikkeld die op 7 december zal worden gepubliceerd. Misschien is dat een goed startpunt voor een discussie tussen de verschillende stakeholders?


Giuseppe van der Helm
directeur VBDO

28 november 2007