Basisinkomen en woongemeenschappen (Suggestie Ans Reurekas)

Een zeer goede middag!
Zojuist heb ik mij aangemeld voor de conferentie 10/1/2008.

Via ISN-net bereikte mij het nieuws en heb het direkt in mijn netwerk doorgestuurd ik vind het fantastisch!
Vanuit mijn perspectief (hulpverlening/aktiviste) ben ik al jaren intensief aan het werk om mensen bewust te maken versus bewuste mensen tot initiatieven te stimuleren (www.vvoorvictorie.eu en www.denieuwezon.nl)

Graag wil ik het volgende inbrengen en hoop dat er wat van wordt opgepakt:

– Basisinkomen
Een grote besparing voor overheden – i.p.v. telkens opnieuw roulerende energie/tijd/geld voor regelgeving, administratieve uurlonen bij de instanties en uitkeringen

Indien mensen v.w.b. prioriteitsbehoeften als huisvesting, voedsel, kleding en educatie geen overlevingstrauma meer hebben ontstaat er ruimte voor bewustwording b.v. door verbinding te maken met de natuur. Via verwondering naar respect, inzicht natuurwetmatigheden (evolutionair- en holistisch), onvoorwaardelijke liefde.

РVrije regelz̫nes voor woonwerkgemeenschappen die een model voorstaan/vormgeven naar ̩chte verbondenheid zoals we die bewust geworden zijn door de bewustzijnssprong Рtrefwoorden solidairiteit, vertrouwen, verantwoordelijkheid Рwaarbij n.b. zelfredzaamheid, duurzaamheid etc. de onafhankelijkheid zijn waardoor bemoeienis van de overheid (belastingen, wetgevingen, protocollen etc.) niet langer gerechtvaardigd is.

Voordeel voor alle betrokkenen: vanuit de centrale focus gegarandeerd gedeelde belangen en behoeften.

Het aspekt basisinkomen zal binnen de woonwerkgemeenschappen een van de fundamentele beginselen zijn, waartoe bij uitblijven via overheidswege (in Duitsland is een basisinkomen al jaren heel gewoon) een alternatieve oplossing (het gaat om basale levensbehoeften) zal worden gevonden

Hartelijk dank en vriendelijke groet,


Ans Reurekas

19 december 2007