Andere prijskaartjes … (Suggestie Joke Pasman)

Beste initiatiefnemers,

Prima om zo’n congres te organiseren dat hopelijk door de media goed wordt opgepakt. Dat wordt bevorderd door opzienbare stellingnames die worden geuit door bekende en populaire Nederlanders en Vlamingen. Dus is mijn tip: kijk kritisch of de huidige BN-ers wel voldoende aanspreken bij de doelgroep die je wil bereiken.

Ik ben het helemaal eens dat economische groei niet dé oplossing is voor de toekomst. Hoe dat te keren ? Nou eigenlijk toch heel simpel: *Hang een (ander) prijskaartje aan de zaken waar we wel waarde aan hechten maar op korte termijn nog geen oog voor hebben.*

Mensen zeggen bijvoorbeeld altijd dat gezondheid het belangrijkste is dat voor ze telt. Maar daar hebben ze pas iets voor over als ze met de neus op de feiten worden gedrukt. En dat gaat met alle onderwerpen zo.
De burger kijkt vaak niet vooruit, dat moet de regering voor ze doen.
Maak ongewenst vervoer (auto, vliegtuig) *fors* duurder en evenzo ongezond eten en drinken. Dat voorkomt dat we vanwege de lage transportkosten onlogisch veel heen en weer slepen met dieren en grondstoffen en producten.
Maak de fiets en openbaar vervoer goedkoop en aantrekkelijk en idem gezond eten. Groene energie moet goedkoper zijn dan gewone energie en spaarlampen goedkoper dan gewone lampen etc.
Maak intensieve veeteelt duurder in kleine landen als Nederland en bevorder de veeteelt in landen waar dieren de ruimte hebben.
Maak reklame en promotie voor ongezonde en ongewenste zaken zo duur dat het niet loont of verbiedt ze gewoon en beloon en bevorder de reklame en promotie voor de gezonde en gewenste zaken. Het huidige kabinet en dan vooral de PVDA is al op de goede weg. Zo is de subsidie op palmolie afgeschaft omdat deze niet duurzaam is vanwege de ontbossing en verbranding die het teweeg brengt.

Om een metamorfose tot stand te brengen is overheidsinmenging vereist met subsidies en accijnsen. Dat heeft uiteraard ook nadelen want het bevordert regelgeving, controle en bureaucratie. Eigenlijk moet de overheid tegendraads handelen ten opzichte van de burger die te veel op korte termijn en op zich zelf en zijn nabije omgeving is gericht. Dat is niet eenvoudig maar als je zaken goed uitlegt dan accepteert men dit wel. Het verhaal van El Gore vindt men niet leuk maar het wordt wel geaccepteerd en het werkt !

Nodig voor dit congres ook vooraanstaande fabrikanten en reklameburo’s uit en daag ze uit mee te denken en ideëen aan te dragen voor een duurzame toekomst voor zowel zichzelf als voor de medemens. De productiviteit zou beter bevorderd worden als arbeid en kapitaal in een betere verhouding komen te staan.
Waarom zijn werknemers nog vaak niet mede aandeelhouders en delen ze niet mee in de winst die ze zelf tot stand brengen ? De beloning van aandeelhouders zou hoger moeten zijn voor lange termijn doelen.

Tot zover de bijdrage van een simpele burger.


Joke Pasman

30 oktober 2007