Tilburg 2008 documentatie


In en ter voorbereiding van de conferentie is een grote hoeveelheid documenten verzameld. Daaronder vanzelfsprekend de voorbereidende teksten tbv de workshops, verslagen van de expertmeetings die in Nederland gehouden werden etc. etc.
Op de volgende pagina’s – zie de knoppen links in het menu – hebben we die bijeengebracht.
Allen zijn als .pdf bestand te downloaden. 


Deze pagina’s zullen regelmatig aangevuld worden.

Een tweede bron van interessante documenten is de bibliotheek van het project ‘Vóór de Verandering’. Deze vind u on-line op de website biblio.globalternatives.nl


 
Bij de foto:
Aanbieding van de Nederlandse petitie, 29 augustus 2006, door een afvaardiging van de initiatiefnemers aan het Nederlandse Parlement. Van links naar rechts: Lou Keune (Voor de Verandering), Kamerlid De Haan (CDA), griffier Tielens en de Kamerleden Irrgang (SP), Koenders (PvdA) en Brinkel (CDA)
(foto: Boyd Noorda, SociaMedia).
Duurzame ontwikkeling voor Dummy’s Door VODO werd een brochure uitgegeven ‘Duurzame ontwikkeling voor dummy’s’
Deze tekst geeft in een notendop aan wat de belangrijkste ideeën zijn achter Duurzame Ontwikkeling.
Het is geen uitgebreide gids, maar een “10-pager” waarin een basis wordt gelegd voor uw kennis over Duurzame Ontwikkeling.
Te bestellen via de website van VODO of hier te downloaden als .pdf bestand