Antwerpen 2009 verslagen


Op deze pagina publiceren wij verslagen van de debatten en discussies gevoerd in de workshops.

Opening

 • Inleiding door Prof. Wolfgang Sachs
  (Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy)
  Samenvatting
 • Debat met beleidsmensen
  Discussieleider: Bob Goudzwaard
  Deelnemers: Jan Verschooten (Federaal Planbureau België), Luc Bas (the Climate Group, België), Hans Opschoor (VU/ISS NL), Paul Metz (INTEGeR, NL), Onno van Sandick (ministerie van VROM, NL)
  Verslag

Workshops

01 Internationale welvaart herverdeling
moderator: Leida Rijnhout (VODO, BE)
inleider 1: Lou Keune (Universiteit van Tilburg, Vóór de Verandering, NL)
inleider 2: Hans van Steenbergen (econoom, NL)


02 Productnormering
moderator: Gert Vandermosten (VODO, BE)
inleider 1: Frieda de Koninck (Schone Kleren Campagne, BE)
inleider 2: Anne van Schaik (Milieudefensie, NL)


03 Rechtvaardige verdeling mondiale gebruiksruimte
moderator: Jan Juffermans (Kleine Aarde, NL)
inleider 1: Marc Bontemps (Ecolife, Leuven, BE)
inleider 2: Jan van de Venis (JustLaw, Stand Up For Your Rights, NL)


04 Duurzame toekomstbeelden
moderatoren: Liesbeth Bakker en Derk Hueting(International Sustainability Projects, Wuppertal) en Peter van Vliet (iNSnet)
inleider 1: Dirk Geldof (socioloog/publicist, BE)


05 Internationale organen
moderator: Piet Terhal (Oikos, NL)
inleider 1: Hans Opschoor (Vrije Universiteit Amsterdam en Institute of Social Studies Den Haag, NL)
inleider 2: Francine Mestrum (Vrije Universiteit Brussel, BE)


06 Financiële markten
moderator: Kees Hudig (Globalinfo, NL)
inleider 1: Myriam vander Stichele (SOMO, NL)
inleider 2: Matthias Bienstman (Netwerk Vlaanderen, BE)

Einddebat

 • Debat met politieke actoren
  Discussieleider: Dirk Barrez.
  Deelnemers: Tinne Vanderstraeten (federaal parlementslid Groen, België), Michel Genet (Directeur Greenpeace, België), Paul de Beer (Hoogleraar arbeidsverhoudingen UvA) en Bart Martens (Vlaams Parlementslid voor SP.a)
  Verslag

Documentatie/papers
Zie voor de voorbereidende teksten van de conferentie de ‘documentatie’ pagina’s.

In dit document geven wij een overzicht per workshop van de beschikbare teksten en documenten.
De hierin opgenomen titels verwijzen direct naar de betreffende bestanden op deze website.