Antwerpen 2009 Deelnemers & Reacties


Deelnemers
Het complete overzicht kunt u hier downloaden

Reacties
In de dagen na de conferentie bereikten ons vele e-mails van deelnemers met op-/aanmerkingen, suggesties n.a.v. de debatten en discussies in de workshops.
Een bloemlezing hieruit willen wij u niet onthouden: