Boekpresentatie ‘De Macht van de Megaonderneming’

Het boek ‘De Macht van de Megaonderneming. Naar een rechtvaardige internationale economie’ (Smiers, Pekelharing en Huige) wordt aankomende zondag 22 mei in Utrecht gepresenteerd op de tentoonstelling HACKING HABITAT.

Programma:

Korte inleiding Ine Gevers, curator van de internationale tentoonstelling HACKING HABITAT.

Hoofdpunten uit het boek: De Macht van de Megaonderneming, naar een rechtvaardige internationale economie van Joost Smiers, Pieter Pekelharing en John Huige (de laatste twee zullen de toelichting geven) Uitgeverij van Gennep 2016.

Debat over economie en megaonderneming, intellectuele eigendomsrechten en kunst o.l.v. Prof. Giep Hagoort, stichter van de Amsterdam School of Management en hoogleraar emeritus kunst en economie aan de Universiteit Utrecht/HKU.

Op zondag 22 mei in een van de ruimtes van de tentoonstelling HACKING HABITAT in de voormalige gevangenis Wolvenplein 36 Utrecht. Aanvang 14.00 einde 15.30. Bijwoning van boekpresentatie, toelichting en debat zijn gratis op vertoon entreekaart. Kosten HACKING HABITAT tentoonstelling kassa € 15, online € 12,50. Zie ook: https://www.hackinghabitat.com/nl/programma/boekpresentatie-2/

De tentoonstelling sluit goed aan bij thema van het boek: systemen die steeds meer ons leven controleren en beïnvloeden.

Toelichting bij het boek:

Mega-ondernemingen wurmen zich in alle aspecten van onze samenleving; met patenten en copyright privatiseren ze onze kennis en creativiteit; ze zijn goed in belastingontwijking; hun wangedrag blijft meestal ongestraft; voorzichtig omspringen met milieu en grondstoffen is niet hun sterkste kant. Kortom, op de handelswijzen van grote ondernemingen valt veel aan te merken.

In Macht van de mega-onderneming worden vergaande oplossingen aangeboden met als doel de economische verhoudingen rechtvaardiger te maken, wereldwijd. Door het inzetten van proactief mededingingsrecht worden dominante ondernemingen kleiner van schaal gemaakt zodat geen enkel bedrijf de markt kan overheersen. Het systeem van intellectuele eigendomsrechten wordt afgeschaft, evenals de beperkte aansprakelijkheid van aandeelhouders. Misdaden van ondernemingen en ondernemers worden eindelijk eens bestraft. Het neoliberale principe van ongeremde mondiale vrijhandel wordt beteugeld. Waarom zouden we de kans niet grijpen om het bedrijfsleven beter in te bedden in onze samenlevingen?

Joost Smiers is em. hoogleraar politicologie aan de Hogeschool voor de Kunsten, Pieter Pekelharing is docent sociale en politieke filosofie, Universiteit van Amsterdam, John Huige is politiek econoom en lid van Platform Duurzame en Solidaire Economie.