Alle universiteiten onderschrijven de klimaatbrief

De Klimaatbrief Universiteiten, waarvan Platform DSE mede-initiatiefnemer is, wordt nu onderschreven door alle universiteiten! Dat meldt de VSNU, de vereniging van universiteiten, in een persbericht. De brief, die inmiddels is ondertekend door zo’n 1300 medewerkers van universiteiten, roept de universiteiten op tot een ambitieuzer klimaatbeleid. De brief vraagt van de universiteiten concreet om onder andere de volgende maatregelen te nemen:

1. Het verminderen van energieverbruik en investeren in duurzame energie.
2. Het drastisch verminderen, met inzichtelijke targets, van vliegverkeer, onder andere door een kritische afweging bij reizen; het gebruik van alternatief vervoer en het investeren in klimaatvriendelijke communicatiealternatieven en gedragsverandering om deelname op afstand aan academisch overleg, conferenties en uitwisseling mogelijk te maken.
3. Het doorlichten van het onderwijsprogramma op een energie-efficiënte inrichting, met onder andere uitbreiding van het aanbod van onderwijs op afstand.
4. Ondersteunen van milieuvriendelijke oplossingen in de kantines van de universiteiten en bij conferentiediners.
5. Verder bevorderen van het gebruik van openbaar vervoer en fiets in het woon-werkverkeer.
6. Waar nog nodig, terugtrekken van alle investeringen van universiteitsgelden uit de fossiele industrie.

Iedere universiteit gaat hier zelf mee aan de slag. Hopelijk houden de leden van de initiatiefgroep én de ondertekenaars de vinger aan de pols, en roepen zij hun universiteit ter verantwoording als er niet voldoende voortgang wordt geboekt. Op een aantal gebieden zijn de universiteiten zeker al actief, maar vooral rond het verminderen van vliegen en het terugtrekken van investeringen uit de fossiele industrie moet nog beleid worden ontwikkeld. De brief heeft de discussie over vliegen al wel op gang gebracht, zoals blijkt uit deze blog en uit deze discussie.

Platform DSE blijft de ontwikkelingen volgen, en roept hogescholen en onderzoeksinstituten buiten de universiteiten op de brief ook te onderschrijven.