Agenda lezingen komende tijd: Groningen, Rijswijk, Den Haag

Kapitalisme en de achteruitgang van de aarde; de verandering van het energiesysteem; en de zin en onzin van economische groei. Over deze onderwerpen geven leden van Platform DSE, de organisatie achter De Grote Transitie, dit voorjaar lezingen in het Humanistisch Centrum in Groningen. De organisator is NIVON, de Nederlandse tak van de internationale Natuurvriendenbeweging.

15 maart: Kapitalisme en de achteruitgang van de aarde, presentatie van Egbert Tellegen
19 april: Energie, het is maar hoe je er mee omgaat, gepresenteerd door Dick Biesta en Kees Hogervorst
17 mei: Zin en onzin van economische groei, presentatie van Paul Metz

Tijd: 19.30-21.30 uur
Humanistisch Centrum, W.A. Scholtenstraat 2, Groningen
Entree Nivonleden € 3.00 / niet- Nivonleden € 4.50
Verplichte aanmelding, via eerlijkengroengras@nivonnoord.nl of 050 5417010

Download hier het programma van de lezingencyclus


De presentatie van Dick Biesta en Kes Hogervorst over de energietransitie wordt ook gehouden bij het NIVON in Rijswijk op 12 mei.


Frans van der Steen houdt op dinsdag 15 maart een lezing: ‘De Grote Transitie: van crisis naar kans‘.

Plaats:     Panderbar, Binnendoor 32, Den Haag
Dag:        Dinsdag 15 maart 2016
Tijd:       20 – 22 uur (zaal open: 19:30 u.)
Org.:       Haagse Mug
Web:        www.haagsemug.nl

In het eerste deel van zijn lezing gaat hij in op de politieke crisis
waarin we zitten. De politiek, met name het progressieve deel, had geen
antwoord op de mondialisering van de economie en het opkomende
neoliberalisme. Daardoor is teveel macht uit handen gegeven aan met name
grote ondernemingen en banken. Die macht moet volgens het Platform
Duurzame en Solidaire Economie worden terugveroverd om het hoofd te
kunnen bieden aan de levensbedreigende klimaatcrisis, de voedselcrisis,
de werkloosheid, de grondstoffencrisis en vluchtelingencrisis.

De Grote Transitie reikt 10 punten aan hoe we uit die gestapelde crisis
kunnen komen. Belangrijk daarbij is het leggen van de dwarsverbanden. Er
is een circulaire economie nodig waarbij de Aarde niet wordt uitgeput
maar juist verrijkt. En een optimale schaal om processen te organiseren,
meestal op lokaal en regionaal niveau. Ondertussen dringt de tijd om die
grote transitie in gang te zetten omdat de ecologische bestaanscondities
van de mens in gevaar zijn.

In het tweede deel gaat hij in op het vluchtelingenvraagstuk en het
populisme. Er woedt een heftig debat rond de stevige instroom van
vluchtelingen. Wat echter ontbreekt is een analyse van de onderliggende
oorzaken van een algemeen gevoel van onvrede, woede, angst en
onzekerheid. Die dieperliggende oorzaken hebben alles te maken met het
doorgeslagen marktdenken, waarbij de overheid zich meer ziet als
facilitator van de markt en economische groei dan als beschermer van de
groeiende groep zwakkeren in de samenleving. Juist dit gebrek aan
zorgplicht en daardoor aan veiligheid en bescherming is de voedingsbodem
van het verzet tegen de opvang van vluchtelingen. Frans geeft aan in
welke richting het project De Grote Transitie oplossingen hiervoor zoekt.