Aanbieding Petitie Brede Welvaart 2019 – 2030, toespraak Chantal van den Bossche

Dit is de toespraak die Chantal van den Bossche (WECF) hield op 22 januari 2019 in het Tweede Kamer-gebouw bij de aanbieding van de Petitie Brede Welvaart 2019 – 2030 aan de leden van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat

Women Engage for a Common Future draagt deze petitie een warm hart toe. Als netwerk van 150 vrouwenorganisaties in meer dan 50 landen richten wij ons op het mobiliseren van vrouwen voor de duurzame ontwikkelingsdoelen, van lokaal tot VN-niveau.

De aantasting van de planeet door onze manier van leven, door onze manier van handel drijven en door onze manier van produceren en consumeren heeft grote gevolgen. Niet alleen in Nederland, maar ook ver buiten onze landsgrenzen, waar de mensen vaker kwetsbaar zijn.

• We zien vrouwen en mannen die vergiftigd raken door plastic.
• We zien families die door klimaat-gerelateerde natuurrampen huis en haard moeten verlaten.
• En we zien inheemse volkeren die hun cultuur dreigen te verliezen doordat de natuur waarmee zij verbonden zijn verloren dreigt te gaan.

Wij vragen in het bijzonder aandacht voor de rol van vrouwen. Hun potentieel om de strijd tegen klimaatverandering, milieuvervuiling en aantasting van de biodiversiteit tegen te gaan wordt nog onvoldoende benut. Dat komt door bestaande ongelijkheden, traditionele rollenpatronen, en de vaak gemiste kans om de stem van vrouwen altijd en overal te horen. Sterker nog, bestaande ongelijkheden worden zelfs vergroot door bijvoorbeeld klimaat-gerelateerde natuurrampen. Wist u dat een vrouw 14x meer kans heeft om te overlijden als gevolg van een natuurramp dan een man?

Als ondertekenaar van deze petitie dringen wij aan op een allesomvattend aanvalsplan om onze ecologische voetafdruk in 10 jaar drastisch te verminderen. Daarin kan de rol van vrouwen als krachtige motoren van verandering niet ontbreken!