Aanbieding Manifest ‘Nieuwe Economie Nu!’, toespraak Babette Porcelijn

Dit is de toespraak die Babette Porcelijn hield op 21 februari 2023 in het Tweede Kamer-gebouw bij de aanbieding van het manifest ‘Nieuwe Economie Nu!’ aan de leden van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat.

Ik ben Babette Porcelijn, onafhankelijk onderzoeker en schrijver. Ik onderteken het manifest Nieuwe Economie Nu omdat al het wetenschappelijk materiaal dat ik bestudeerde maar één conclusie toelaat: verduurzamen is de goedkoopste manier om de economie te redden. En hoe sneller we verduurzamen, hoe beter we er straks nog voorstaan. Dat lukt alleen als we de weeffouten uit de huidige economie halen. Dit manifest roept u op om hier werk van te maken.

Steeds meer economen waarschuwen dat het leidende economische model ons in de problemen brengt. Focus op BBP-groei heeft lange tijd welvaart gebracht, maar dat systeem werkt inmiddels meer tégen dan voor ons. Dat is ook wel logisch, want eindeloze groei op een eindige planeet is geen reëel uitgangspunt.

Het BBP heeft bovendien blinde vlekken voor sociaal en natuurlijk kapitaal. En daardoor kan het zijn dat het BBP wel groeit, maar de veilige basis van een stabiele samenleving en voldoende natuurlijke hulpbronnen afkalft.

Als we onze toekomst willen veiligstellen moet het systeem dus anders. En dat kan ook als we daarvoor kiezen. Ga voor een nieuwe economie waarin we ons richten op wat er werkelijk toe doet: welzijn voor iedereen, hier én daar, nu én straks. Ga voor een levende planeet. Ga voor een economie die niet om kwantiteit draait maar om kwaliteit!

Vandaar onze oproep aan u om deze zes essentiële maatregelen te nemen:
1. Gebruik een ander kompas: verleg de focus op BBP-groei naar welzijn en duurzaamheid.
2. Verleg belasting op arbeid naar grondstoffen en schadelijke impact.
3. Sluit Nederland aan bij de Wellbeing Economy Governments
4. Moderniseer het economie-onderwijs
5. Verklein onze mondiale ecologische voetafdruk in 2030 met 50%
6. Pak ongelijkheid aan.

Dit is de weg naar een stabiele samenleving en een bloeiende economie. Laten we die met elkaar inslaan.
Dank voor uw aandacht.