Aanbieding Manifest ‘Nieuwe Economie Nu!’, toespraak Gerrit Stegehuis

Dit is de toespraak die Gerrit Stegehuis (Platform DSE) hield op 21 februari 2023 in het Tweede Kamer-gebouw bij de aanbieding van het manifest ‘Nieuwe Economie Nu!’ aan de leden van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat.

Het Platform Duurzame en Solidaire Economie houdt zich vanaf zijn oprichting in 2006 bezig met de gebreken van het BBP als indicator voor welvaart en welzijn, en met de problemen die het streven naar BBP-groei met zich meebrengt. Zo waren we op bezoek bij de tijdelijke commissie Brede Welvaart, en organiseerden een expert meeting voor het CBS over de indicatoren in de Monitor Brede Welvaart voor de categorie ‘elders’. Op die indicatoren hebben we nog steeds veel kritiek.

Het verschijnen van de Monitor, met het debat erover, is positief. Maar invloed op het beleid is er nog steeds nauwelijks. De planbureaus kijken nu hoe ze een ‘kernset’ van indicatoren uit de Monitor kunnen opnemen in hun modellen. Dat duurt nog wel even, en vorig jaar werd een motie die vroeg om een visie op een economie die binnen de grenzen van de planeet blijft en die brede welvaart bevordert, ontraden, en dus verworpen, omdat de planbureaus ermee bezig zijn. Stilstand die niet te verantwoorden is.

De Monitor wordt behandeld in de commissie Financiën, maar de transitie van onze economie ligt grotendeels op uw bord, en we missen Kamerbreed de urgentie. We hebben niet meer de luxe vragen over hoe goed te leven binnen de grenzen van de planeet voor ons uit te schuiven. Onze mondiale ecologische voetafdruk is veel te groot, ecosystemen storten in, en elk jaar wachten maakt de noodzakelijke maatregelen duurder en complexer. De toekomst van velen die nu al leven, ook hier, staat op het spel. Het is de urgentie die we willen overbrengen namens bijna 90 organisaties, van GroenGeloven tot Raad van Kerken, van Noorden Duurzaam tot Zeeland Bruist, van Herenboeren tot Transitiecoalitie Voedsel, van Jonge Klimaatbeweging tot Grootouders voor het Klimaat, en van Ontgroei tot ASN en Triodos.

We móeten naar een welzijnseconomie die binnen de grenzen van de planeet blijft. Het roer moet echt om, we kunnen niet afwachten of dat volgens de planbureaus wel kan. Wij vragen u die urgentie in uw werk mee te nemen, en aan de slag te gaan met de voorstellen die wij doen. Wij hopen dat u dit manifest daarbij als een aansporing én als een steun in de rug ziet, en zijn altijd bereid daar met ieder van u over door te komen praten.