Publicaties van het Platform DSE en haar leden van vóór 2013: