Ja, ik help mee de transitie naar een duurzame en solidaire economie te versnellen

Met uw steun kunnen wij onze invloed op de politiek en de samenleving vergroten. Uw gift komt geheel ten goede aan een duurzame en solidaire economie.

Ik doe een eenmalige gift

Eenmalige giften aan de Stichting Duurzame en Solidaire Economie zijn van harte welkom. U kunt u eenmalige gift doen door het donatieformulier in te vullen, of rechtstreeks een bedrag over te maken naar de rekening van Stichting Duurzame en Solidaire economie: NL 27 TRIO 0197 6010 65.
Giften aan Stichting Duurzame en Solidaire Economie zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting binnen de daarvoor geldende regels (zie ‘schenken met belastingvoordeel’).
Anonieme giften zijn ook mogelijk op onze Triodos Foundation-rekening Nieuwe Economie: NL 19 TRIO 2000 1479 41. Neem voor anonieme giften contact op met de Stichting Triodos Foundation, tel: 030-6936535, of triodos.foundation@triodos.nl.

Ik doe een periodieke schenking voor 5 jaar

Als u ons een warm hart toedraagt en meerdere jaren achter elkaar wilt schenken, kunt u kiezen voor een vastgelegde periodieke schenking voor 5 jaar. De periodieke schenking levert ons financiële zekerheid voor 5 jaar, en u veel belastingvoordeel (lees ‘schenken met belastingvoordeel’). Aan het vastleggen van een periodieke schenkingsovereenkomst zijn geen (notaris)kosten meer verbonden, waardoor de schenking voor 100% ten goede komt aan onze inzet voor een duurzame en solidaire economie.
U regelt een periodieke schenking samen met ons door het donatieformulier in te vullen. Stichting Duurzame en Solidaire Economie verwerkt de gegevens in een periodieke schenkingsovereenkomst (zie hier info van de belastingdienst over deze overeenkomst) en stuurt deze in tweevoud naar U op. Eén formulier is voor uw administratie, de ander kunt U ondertekend aan Stichting Duurzame en Solidaire Economie retourneren. Bewaar uw deel van de overeenkomst, want de belastingdienst kan er bij een controle naar vragen. U kunt een model-schenkingsovereenkomst ook zelf downloaden bij de belastingdienst. U vult dan uw gegevens in tweevoud in en stuurt de overeenkomst naar ons. Wij vullen dan onze gegevens aan en sturen uw exemplaar terug.
Meer weten over periodiek schenken? Neem contact op met Esther Somers. Per e-mail: esthersomers {at} platformdse.org

Ik word Vriend en doneer jaarlijks aan Stichting DSE

Wilt u wel periodiek schenken, maar hoeft het voor u niet met een overeenkomst? Dan kunt u in het formulier hieronder de eerste optie aanvinken. U machtigt ons dan het aangegeven bedrag jaarlijks af te schrijven en beëindigt de jaarlijkse donatie door het bij ons op te zeggen (of bij uw bank).

Ja, ik help mee

de transitie naar een duurzame en solidaire economie versnellen.

Ik doe dat op de volgende wijze:*
Het (termijn) bedrag in euro's:*
Selecteer:*
Voornaam*
Achternaam:*
Adresgegevens:*
Telefoon:
E-mail:*
Wijze van betaling:*
Rekeningnummer (IBAN):
typ de tekens over:

Schenken met belastingvoordeel

Stichting Duurzame en Solidaire Economie is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de stichting door de Belastingdienst wordt erkend als goed doel. Voor u zijn giften aan Stichting Duurzame en Solidaire Economie aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting binnen daarvoor geldende regels.

Een eenmalige gift aan Stichting Duurzame en Solidaire Economie mag u gedeeltelijk aftrekken van uw inkomstenbelasting. Als u meerdere giften aan goede doelen geeft, kunt u alle giften optellen en tezamen als aftrekpost opgeven. De belastingdienst hanteert namelijk een drempel bij gewone schendingen. Het totale bedrag van uw giften moet meer zijn dan 1% van uw inkomen. Er geldt ook een maximum voor de aftrek van gewone giften: 10% van het inkomen. Bij periodieke schenking gelden deze drempels niet.

Een periodieke schenking aan Stichting Duurzame en Solidaire Economie kunt u in zijn geheel aftrekken van uw inkomstenbelasting, aangezien de 1 en 10% drempels van de eenmalige schenking niet gelden. Dit betekent dat u afhankelijk van uw inkomen en leeftijd, een belastingvoordeel heeft van 15 tot 52%. De schenkingsovereenkomst mag eindigen zonder fiscale gevolgen als:
• U arbeidsongeschikt of onvrijwillig werkloos raakt;
• Stichting Duurzame en Solidaire Economie haar ANBI-status verliest of failliet gaat.