• Categorie: Verslag

Hoe komt verandering tot stand?

Eind oktober verscheen het boek How change happens van Duncan Green. Duncan Green is Senior Strategic Adviser van Oxfam UK en hoogleraar aan de London School of Economics. Het boek gaat over hoe je verandering teweeg kunt brengen als actievoerder, lobbyist of organisatie, en is mede gebaseerd op zijn eigen jarenlange ervaringen. Het boek is in zijn geheel online te vinden op de website die bij het boek hoort.

Begin november was Duncan Green een aantal dagen in Nederland. Het Platform Duurzame en Solidaire Economie en PAX organiseerden een ontmoeting van Duncan met vertegenwoordigers van diverse Nederlandse NGO’s die actief zijn op de gebieden van milieu, vrede en ontwikkelingssamenwerking. Duncan hield een presentatie over zijn boek waarin hij de verkiezing van Donald Trump tot president van de voorgaande nacht al verwerkt had.
… Lees verder

Verslag van de Cartesius Lezing (John Huige)

Op 3 februari 2014 was er in het Cartesius Museum een openbare les door Platform DSE lid John Huige, econoom en conservator economische veerkracht.

We werken aan een andere economie, maar we zitten met zoveel vragen. Hoe kom je van ideeën naar doen; van verontwaardiging naar verandering? Hoe ziet de nieuwe economie er uit?
Die vragen hebben een achtergrond: het huidige economische systeem loopt op zijn laatste benen. Het politiek-bestuurlijke systeem is al gestruikeld en de beschaving lijkt soms plat gevallen. Tegelijk ontstaan overal nieuwe wegen, nieuwe ideeën en nieuwe praktijken. … Lees verder

Verslag bijeenkomst Economie en gewapende conflicten

Op 14 november 2013 organiseerde Platform DSE samen met WILPF, Kerk en Vrede en Vrouwen voor Vrede een bijeenkomst over Economie en gewapende conflicten in Nieuwspoort. Sylvia Borren (directeur van Greenpeace), Wendela de Vries (coördinator bij Campagne tegen Wapenhandel), Frank Slijper (onderzoeker bij Campagne tegen Wapenhandel) en Hanna Molly (bestuurslid van Peace Brigades International) verzorgden inleidingen. Vervolgens hebben de veertig deelnemers samen met de inleiders in werkgroepen concrete beleidsvoorstellen voor de Nederlandse politiek geformuleerd. Deze voorstellen zijn vervolgens bediscussieerd  met Harry van Bommel (SP) en Michiel Servaes (PvdA). Inmiddels zijn de aanbevelingen voor de discussie over het buitenlands beleid verstuurd naar de Tweede Kamer. Deze aanbevelingen vindt u hier.

close