• Categorie: Aankondiging

Bijeenkomst ‘Economie en gewapende conflicten’

Op 14 november 2013 organiseert Platform DSE samen met WILPF, Kerk en Vrede en Vrouwen voor Vrede een bijeenkomst over Economie en gewapende conflicten. De bedoeling is beleidsalternatieven op het gebied van vrede en veiligheid te formuleren, en die aan het eind van de middag voor te leggen aan politici. … Lees verder

Verslag expertmeeting HPI

Op 22 februari organiseerde het Platform DSE een expertmeeting over de Happy Planet Index. Het meten van geluk en welzijn stond centraal. Hierbij het verslag. Op 29 maart wordt een vervolgsessie georganiseerd.

close